Kennisoverdracht, natuurinclusieve landbouw met de voederbiet

Voederbieten, een oud gewas met toekomst

Binnen het SABE-project 'Voederbieten, een oud gewas met toekomst' werken veehouders en akkerbouwers samen met M-ARC, AgruniekRijnvallei, Loonbedrijf van der Woerd, NMI, New Businesses en Jagersvereniging om kennis over voederbieten te delen.

SABE-project 'Voederbieten, een oud gewas met toekomst

Het project richt zich op het delen van kennis en ervaring op het gebied van voederbieten. In het project werken veehouders en akkerbouwers samen met Loonbedrijf Van der Woerd, AgruniekRijnvallei, JagersVereniging, M-ARC, NMI en New Businesses Agrifood.  Het wordt ondersteund door het ministerie van LNV (SABE-regeling).

We lopen in deze website alle facetten van de teelt en het vervoederen langs zodat u antwoord heeft op de vraag: zijn voederbieten interessant voor mijn bedrijf? Dit is inclusief informatie over de gevolgen voor de biodiversiteit, de diverse footprints en het financieel rendement.