Oogst en voerstrategie

Voederbieten geven het meest rendement met verse vervoedering vanaf half september tot 1 april. Indien vers vervoederen geen optie is kan men de bieten inkuilen met mais, dan is het oogstmoment van de mais bepalend.

In de praktijk betekent vers voeren vaak:

  • Starten met vers vervoederen vanaf half september
  • Als u over eigen machines beschikt kunt u enkele keren oogsten tot de eindoogst.
  • De loonwerker rooit de bieten in gedeeltes die in 4 tot 6 weken opgevoerd kunnen worden.
  • Eindoogst in november/ december. En bewaring in een bult (zie verder voor bijzonderheden)
  • Er zijn ook voorbeelden afhankelijk van de grondsoort die tot veel later dan nov/december in het seizoen rooien.
  • Wel alles in 1 keer (eind november/ begin december) oogsten en op de bult zetten waarna verse vervoedering kan plaatsvinden

Indien vers vervoederen geen optie is kan men de bieten inkuilen met mais, dan is het oogstmoment van de mais bepalend. Dit betekent in de regel dat niet de volledige opbrengstpotentie van de voederbieten wordt benut. Een optie is ook om op een ander tijdstip de bieten in te slurven met een bijproduct zoals sojaschroot of palmpitschilvers of bietenpulp of met al ingekuilde mais. 

Rooien van voederbieten

Het oogstmoment van voederbieten is allereerst afhankelijk van de voederstrategie. Voederbieten blijven lang doorgroeien en kunnen in de maanden september en oktober nog 80 kg ds/ha per dag produceren. Bovendien kunnen de bieten door de zachtere najaren en het hogere droge stofgehalte van bieten steeds later worden geoogst. Laat oogsten (november) heeft dus de voorkeur. Let er wel op dat bij laat oogsten het risico op vorst en de hoeveelheid grondtarra toeneemt. Bij vorst de bieten eerst laten ontdooien en dan pas rooien (bron ILVO). Bieten die bevroren zijn geweest direct hakselen en mengen/inkuilen met mais of andere grondstof.

Het rooien van voederbieten kan met een gangbare suikerbietenrooier, mits de bieten niet te groot zijn. Daarom is het zaaiadvies bij ouderwetse types voederbiet 120.000 in plaats van 100.000 zaden/ha in te zaaien. In tegenstelling tot suikerbieten moeten voederbieten alleen ontbladerd worden en niet gekopt, zodat er geen sapverliezen optreden. Vooral bij vers voeren van voederbieten is dit vanwege de bewaarbaarheid belangrijk. Ook moet bij oogsten erop gelet worden, dat de bieten niet te zeer beschadigd raken. Beschadiging gaat ten kostte van de bewaarbaarheid van de bieten. Overleg goed met uw loonwerker over de oogst en reiniging van uw voederbieten zodat ze zo schoon mogelijk gevoerd kunnen worden.

SABE-project 'Voederbieten, een oud gewas met toekomst

Het project richt zich op het delen van kennis en ervaring op het gebied van voederbieten. Veehouders en akkerbouwers werken in het project samen met Loonbedrijf Van der WoerdAgruniekRijnvalleiJagersVerenigingM-ARCNMI en New Businesses Agrifood.  Het project wordt ondersteund door het ministerie van LNV (SABE-regeling).