Mestbeleid en andere regelingen paardenhouderij

Regels voor de paardenhouderij zijn de laatste jaren omvangrijker en complexer geworden. Om je zaken goed te regelen werkt Voermeesters B.V. daarom samen met de specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling.

I&R-registratie, mestbeleid, Gecombineerde Opgave en omgevingsregels voor het houden van paarden zijn zaken waarmee praktisch elke paardenhouder te maken heeft. Om je zaken goed te regelen werkt Voermeesters B.V. daarom samen met de specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling.

Registratie paarden

Elke locatiehouder registreert alle paarden. Paarden die er in principe altijd staan (30 dagen of langer) moeten geregistreerd worden in het I&R systeem bij RVO. Voor paarden die er korter staan mag dit in je eigen administratie worden bijgehouden. Voor de mestboekhouding is het van belang dat er elke eerste dag van de maand een telling plaatsvindt.


Mestboekhouding

Een kloppende mestadministratie is verplicht vanaf 350 kg stikstof (circa 6 paarden) of 3 hectare landbouwgrond. Veel bedrijven besteden dit daarom uit aan specialisten zoals AR Bedrijfsontwikkeling. AR combineert een correcte administratie met een passend advies. Elk voorjaar stellen we het wettelijk verplichte bemestingsplan op, welke later in het jaar wordt geactualiseerd en rond januari volgt de jaarafsluiting. Vanaf 2025 moet het bemestingsplan ingediend worden in het online bemestingsregister van RVO. Met een sluitende berekening kun je aantonen te voldoen aan alle regels en voorkom je het risico op hoge mestboetes. Door dit uit handen te geven aan AR Bedrijfsontwikkeling heb je meer tijd voor de paardenhouderij.


Gecombineerde opgave

Houd je paarden of heb je landbouwgrond? De kans is groot dat ook de Gecombineerde Opgave een verplichting is. Dit betreft een combinatie van aangiften zoals grondregistratie en dieraantallen. Maar ook eventuele landbouwsubsidies of verruimde fosfaatplaatsingsruimte kun je hier aanvragen. Veel van deze gegevens zijn nodig voor de mestboekhouding. De Gecombineerde Opgave is jaarlijks tussen 1 maart en 15 mei in te vullen via de website van RVO. 


Omgevingswet

Ook als paardenhouder heb je te maken met de Omgevingswet. Deze gaat over regels voor milieu, omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) of natuurbescherming (stikstofproblematiek). De aard van de paardenhouderij is bepalend voor de wijze van milieutoetsing, maar ook bij ruimtelijke toets in het omgevingsplan. Voor een fokkerij met meer dan 25 paarden of pony’s gelden bijvoorbeeld andere milieuregels dan voor een pensionstal, manege of paardenhouder met 5 tot 25 paarden. Heb je plannen voor de ontwikkeling van je paardenhouderij? Of is er een overheidstoestemming, melding of vergunning nodig? Dan biedt AR Bedrijfsontwikkeling daarvoor een specialistisch advies.


Wil je meer informatie?

Door de samenwerking van Voermeesters B.V. met AR Bedrijfsontwikkeling wordt gestreefd naar een efficiënte werkwijze tegen zo laag mogelijke kosten. Bij vragen helpt onze telefonische helpdesk je snel en deskundig. Zo ben je verzekerd van een correcte en volledige administratie of vergunning en een passend advies. Wil je meer informatie? Neem contact op met je specialist van Voermeesters B.V. of de adviseurs van AR Bedrijfsontwikkeling, telefoon 0317-499599 of email info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl