Advies bedrijfsontwikkeling

AR Bedrijfsontwikkeling begeleidt ondernemers bij het realiseren van hun toekomstplannen. Het begint bij visie en ambitie en aansluitend de strategische koers die bij jou en jouw (bedrijfs)situatie past.

Wij werken schouder aan schouder met je samen. Van het opstellen van plannen en begrotingen, het regelen van vergunningen tot het begeleiden van het bouwproces. Met kennis van het agrarische bedrijf, de markt, omgeving, regelgeving en verdienmodellen. Daarbij kijken we ook welke partners er nodig zijn om je plannen te realiseren. Geen losse eindjes, maar een complete, integrale aanpak: dat is de meerwaarde die AR Bedrijfsontwikkeling biedt.

Vergunningen: advisering omgevingsrecht en je vergunningen up-to-date

 • Advisering omgevingsrecht
 • Vergunningencheck en haalbaarheidsonderzoek
 • Omgevingsvergunning verzorgen (bouwvergunning, milieuvergunning, sloopvergunning, aanlegvergunning)
 • Bestemmingsplanprocedures
 • MER-beoordeling
 • Activiteitenbesluit milieu (milieumelding)
 • Vergunning Wet natuurbescherming verzorgen
 • Advisering stikstofbeleid / saldering stikstof
 • Opstellen berekeningen en rapportages
 • Bezwaar- en beroepsprocedures

Verdienmodel: samen werken aan een goede toekomst

 • Sparringpartner op het gebied van toekomstplannen
 • Sparringpartner op het gebied van uitbreidingsplannen, maar ook verbreding en verduurzaming
 • Advisering productiemethodes: van marktconcept tot biologisch
 • Bedrijfsplan opstellen
 • Meerjarenbegroting of liquiditeitsbegroting opstellen
 • Analyseren en advies optimaliseren bedrijfsvoering
 • Ondersteuning bij samenwerkingsplannen landbouwers
 • Subsidies: advies en aanvragen

Stallenbouw: advies van ontwerp tot realisatie

 • Stalontwerp en bouwadvies
 • Toepassing Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)
 • Advies toepassing emissiearme technieken
 • Bestek en aanbesteding
 • Bouwbegeleiding

Wil je meer informatie?

Neem contact op met AR Bedrijfsontwikkeling, telefoon 0317-499599 of email info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl. Of bel direct Gert-Jan Vliem of Harold Vogels