AR Bedrijfsontwikkeling

De agrarische markt verandert snel en de complexiteit neemt toe. Dat vraagt veel flexibiliteit en daadkracht, maar ook sterke partners die je helpen met je uitdagingen van vandaag en je plannen voor morgen.

Wij werken schouder aan schouder met je samen. Van het opstellen van plannen en begrotingen, het regelen van vergunningen tot het begeleiden van het bouwproces. Met kennis van het agrarische bedrijf, de markt, omgeving, regelgeving en verdienmodellen. Daarbij kijken we ook welke partners er nodig zijn om je plannen te realiseren. Geen losse eindjes, maar een complete, integrale aanpak: dat is de meerwaarde die AR Bedrijfsontwikkeling biedt.

Vergunningen: advisering omgevingsrecht en je vergunningen up-to-date

 • Advisering omgevingsrecht
 • Vergunningencheck en haalbaarheidsonderzoek
 • Omgevingsvergunning verzorgen (bouwvergunning, milieuvergunning, sloopvergunning, aanlegvergunning)
 • Bestemmingsplanprocedures
 • MER-beoordeling
 • Activiteitenbesluit milieu (milieumelding)
 • Vergunning Wet natuurbescherming verzorgen
 • Advisering stikstofbeleid / saldering stikstof
 • Opstellen berekeningen en rapportages
 • Bezwaar- en beroepsprocedures

Verdienmodel: samen werken aan een goede toekomst

 • Sparringpartner op het gebied van toekomstplannen
 • Sparringpartner op het gebied van uitbreidingsplannen, maar ook verbreding en verduurzaming
 • Advisering productiemethodes: van marktconcept tot biologisch
 • Bedrijfsplan opstellen
 • Meerjarenbegroting of liquiditeitsbegroting opstellen
 • Analyseren en advies optimaliseren bedrijfsvoering
 • Ondersteuning bij samenwerkingsplannen landbouwers
 • Subsidies: advies en aanvragen

Stallenbouw: advies van ontwerp tot realisatie

 • Stalontwerp en bouwadvies
 • Toepassing Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)
 • Advies toepassing emissiearme technieken
 • Bestek en aanbesteding
 • Bouwbegeleiding

Wil je meer informatie?

Neem contact op met AR Bedrijfsontwikkeling, telefoon 0317-499599 of email info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl. Of bel direct Gert-Jan Vliem of Harold Vogels. 

Onze adviseurs AR Bedrijfsontwikkeling

Onze adviseurs ondersteunen je graag bij het realiseren van je toekomstplannen - van vergunning tot bouw. Ook op het gebied van mest, mineralen en productierechten geven zij advies.

Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Harold Vogels
Foto Harold Vogels
Contact met
Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Gert-Jan Vliem
Foto Gert-Jan Vliem
Contact met
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Dik-Jaap Wentink
Foto Dik-Jaap Wentink
Contact met
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Henk de Groot
Foto Henk de Groot
Contact met
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Onze specialisten
Gert-Jan