AR Fonds

Voor de toekomst van de agrarische sector zijn maatschappelijk draagvlak en een positieve beeldvorming belangrijk. Het AR Fonds wil hieraan bijdragen en ondersteunt initiatieven die laten zien dat voedsel(productie) boer en burger met elkaar verbindt.

Voorwaarden

Via het AR Fonds wil AR meer inzetten op het versterken van de verbinding tussen boeren en de samenleving en het bevorderen van de communicatie tussen boeren en burgers.

Dit doen wij bijvoorbeeld door:

  • het vergroten van de betrokkenheid en bewustwording van burgers
  • het promoten van het bestaansrecht van boeren
  • het creëren van draagvlak in de buurt.

Hoe werkt het AR Fonds?

  • Heb jij als lid van AR een idee voor ondersteuning van verbindende activiteiten? Dan kun jij je melden bij de voorzitter van jouw district. Als de voorgenomen activiteit betrekking heeft op de activiteiten van jouw agrarische bedrijf dan wordt de aanvraag in behandeling genomen. Het districtsbestuur beslist vervolgens over het toe te kennen bedrag.
  • Wanneer een aanvraag wordt toegekend wordt gekeken hoe het moment voor alle partijen optimaal kan worden benut. Op basis van jouw terugkoppeling zoeken we de publiciteit. De voorzitters van de districten rapporteren aan het eind van het jaar over de inzet van het fonds aan het bestuur.
Onder een gemoedelijke sfeer burgers laten zien hoe de moderne boer tegenwoordig boert.
Districtsvoorzitter Hans van Leeuwen

Voorwaarden

Een voorstel kun je indienen bij jouw districtsvoorzitter. De voorwaarden van het fonds zijn bij de districtsvoorzitters bekend. In overleg met het bestuur wordt al dan niet overgegaan tot ondersteuning van een initiatief.


Heb je ook een goed idee?

Neem dan contact op met de voorzitter van jouw district. De contactgegevens vind je hieronder. Of vul onderstaand formulier in.


Overzicht districtsvoorzitters

District Naam
Noord Klaas Mijnheer
Midden Paul Schouten
Oost Jos Siebes
Zuid Hans van Leeuwen

 

Aanvraag bijdrage uit AR Fonds