Ontwikkeling grondstofprijzen diervoeders

Dagelijks zijn wij actief met de in- en verkoop van grondstoffen voor veevoer. Op deze pagina kun je de prijsverwachtingen voor mais, tarwe en sojaschroot highpro vinden.

Laatste update: 28 november 2022

In onderstaande grafieken worden er per grondstof twee prijzen weergegeven. Dit zijn de dagprijs en de termijnprijs (zes maanden). De termijnprijs is de notering van de grondstof die gekocht wordt in de aangegeven week voor levering zes maanden later. Klik op de grafiek om hem te vergroten.

Betekenis symbolen: 
+: ontwikkelingen die een prijsverhogend effect kunnen hebben
-: ontwikkelingen die een prijsverlagend effect kunnen hebben

Mais

+/- Onzekere koers Euro/USD
+/- Onzekerheid exportcorridor vanuit Oekraïne
+/- Regen Argentinië zorgt verlichting korte termijn, zorg om droogte komende weken
- Prima condities in Brazilië
- Mogelijk vraaguitval in diverse sectoren (recessie)

Tarwe

Sojaschroot highpro