Ontwikkeling grondstofprijzen diervoeders

Dagelijks zijn wij actief met de in- en verkoop van grondstoffen voor veevoer. Op deze pagina kun je de prijsverwachtingen voor mais, tarwe en sojaschroot highpro vinden.

Laatste update: 13 juni 2024

In onderstaande grafieken worden er per grondstof twee prijzen weergegeven. Dit zijn de dagprijs en de termijnprijs (zes maanden). De termijnprijs is de notering van de grondstof die gekocht wordt in de aangegeven week voor levering zes maanden later. Klik op de grafiek om hem te vergroten.

Betekenis symbolen: 
+: ontwikkelingen die een prijsverhogend effect kunnen hebben
-: ontwikkelingen die een prijsverlagend effect kunnen hebben

Sojaschroot highpro

Mais

- Nog steeds ruime wereldvoorraad
- Geen nieuwe aankopen mais door China
-/+ Onzekerheid toekomstige export vanuit Oekraïne
+/- Weersverwachtingen
+ Droogte in Brazilië (Safrina-gebieden)
+ Stijging gebruik i.v.m. duurdere tarwe

Tarwe