Akkerbouw

AR levert een uitgebreid assortiment gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, zaaizaden en plantversterkers voor de akkerbouw. Onze specialisten denken graag met je mee hoe je een gezond gewas kunt telen.

Hoge gewasopbrengst met een gezond gewas

Een hoge gewasopbrengst van een goede kwaliteit met een goed rendement, daar draait het om. Onze akkerbouwspecialisten ondersteunen je met specialistische kennis. Met de inzet van plantversterkende middelen en ICM (integrated crop management) wordt gestreefd naar een gezond gewas waarbij de inzet van chemie kleiner wordt.

Het totaalpakket voor de akkerbouw:

  • Zaaizaden
  • Meststoffen (vast, vloeibaar, bladmeststoffen)
  • Biostimulanten en plantversterkers
  • Gewasbeschermingsmiddelen
  • Graaninname in de regio, met onder andere een succesvolle lange pool 

Het hoge kennis- en kundeniveau wordt mede gerealiseerd door een goede samenwerking binnen CropSolutions en nauw contact met de toeleveranciers.

Onze specialisten akkerbouw

Onze specialisten staan voor je klaar en komen graag een kijkje bij je nemen. Tijdens bedrijfsbegeleiding en perceelbezoek nemen onze specialisten de resultaten met je door en wordt er gekeken naar mogelijke verbeteringen.

Leo Heijdra
Productmanager ruwvoerteelt
Foto Leo Heijdra
Foto Leo Heijdra
Contact met
Leo Heijdra
Productmanager ruwvoerteelt
Bert Straten
Commercieel technisch voorlichter akkerbouw
Foto Bert Straten
Foto Bert Straten
Contact met
Bert Straten
Commercieel technisch voorlichter akkerbouw
Raymond Heuvels
Commercieel technisch voorlichter akkerbouw
Foto Raymond Heuvels
Foto Raymond Heuvels
Contact met
Raymond Heuvels
Commercieel technisch voorlichter akkerbouw
Willine van Deuveren-Brouwer
Voorlichter akkerbouw en ruwvoerteelt
Foto Willine  van Deuveren-Brouwer
Foto Willine  van Deuveren-Brouwer
Contact met
Willine van Deuveren-Brouwer
Voorlichter akkerbouw en ruwvoerteelt
Onze specialisten
Leo