Voederbieten gerooid
Sector

Voederbieten

Voederbieten worden populairder. De specialisten van AgruniekRijnvallei (AR) zien dat steeds meer melkveehouders voederbiet voeren voor hogere gehaltes in de melk. Onze specialisten denken graag met je mee over de mogelijkheden voor jouw bedrijf.

Concepten & producten

Een geslaagde voederbietenteelt van eigen bodem

Met de hoogst kVEM-opbrengst per hectare is de voederbiet naast mais en gras een goede aanvulling in het rantsoen. De afgelopen jaren is er een flinke stijging geweest in het telen van voederbieten. Door het toevoegen van de voederbiet stijgt de voeropname en de smakelijkheid van het rantsoen. Ook horen wij van veel veehouders dat ze sinds ze bieten zijn gaan voeren een plus zien op het eiwit- en vetgehalte in de melk. 

Een geslaagde voederbietenteelt begint bij de bodem. Daarom is de perceelkeuze heel belangrijk. Kies voor een niet te zwaar, goed ontwaterd perceel met een pH van minimaal 5,6 (zand) en 6,3 (klei). Ook de voorgeschiedenis is van belang, vooral met het oog op mogelijke aanwezige ziekten zoals Rhizoctonia. Graan, mais en aardappelen zijn prima voorvruchten, mits de bodemstructuur op orde is. Bij gras als voorvrucht moet er gelet worden op bodeminsecten.

Onze specialisten denken graag met je mee voor een optimaal resultaat voor jouw bedrijf.

Onze concepten voor de voederbietenteelt

Om een maximale gewasopbrengst te halen moeten alle facetten van de ruwvoerteelt kloppen. Met alleen zaaien ben je er niet. Ook de bemesting en kuilmanagement bepalen het resultaat van jouw ruwvoer.

Afgedekte kuil

Assortiment kuilfolie

Het goed inkuilen van het ruwvoer is van grote invloed op de kwaliteit van het rantsoen. AgruniekRijnvallei (AR) heeft een breed assortiment kuilfolies voor het afdekken van je waardevolle ruwvoer.

Lees meer
Voederbiet

Handleiding voederbieten

Binnen SABE-project 'Voederbieten, een oud gewas met toekomst' hebben we samen met de andere partijen een handleiding opgesteld.

Lees meer
Kunstmest strooier

Assortiment meststoffen

Om een goed rendement uit de meststoffen te halen moet de bemesting zo precies en zo slim mogelijk worden uitgevoerd. AR beschikt over een uitgebreid pakket met voor iedere situatie een passende meststof.

Lees meer
Gewasbeschermingsmiddelen bestrijding bladvlekziekte mais

Gewasbeschermingsmiddelen

Voor een rendabele en kwalitatief hoogwaardige ruwvoerteelt is de inzet van geïntegreerde gewasbescherming noodzakelijk.

Lees meer

Zaaigranen: wintergerst

Door de vroege oogst, arbeidsspreiding en hoge opbrengstpotentie past wintergerst goed in diverse bouwplannen.

Lees meer
Meststoffenverklaring Meststoffenverklaring Meststoffenverklaring
Meststoffenverklaring

Sinds 2021 geldt de nieuwe EU-verordening rondom precursoren voor explosieven. Dit heeft tot gevolg dat de spelregels rondom het leveren van stikstofhoudende meststoffen zijn veranderd. Om deze meststoffen te mogen leveren moeten wij jouw meststoffenverklaring opnemen in onze administratie.

Onze specialisten ruwvoerteelt

Onze specialisten komen graag een kijkje bij je nemen. Tijdens bedrijfsbegeleiding en perceelbezoek nemen onze specialisten de resultaten met je door en wordt er gekeken naar mogelijke verbeteringen die bij jou tot een praktische goede teelt leiden. 

Bert Straten
Commercieel technisch voorlichter akkerbouw
Foto Bert Straten
Foto Bert Straten
Contact met
Bert Straten
Commercieel technisch voorlichter akkerbouw
Leo Heijdra
Productmanager ruwvoerteelt
Foto Leo Heijdra
Foto Leo Heijdra
Contact met
Leo Heijdra
Productmanager ruwvoerteelt
Raymond Heuvels
Commercieel technisch voorlichter akkerbouw
Foto Raymond Heuvels
Foto Raymond Heuvels
Contact met
Raymond Heuvels
Commercieel technisch voorlichter akkerbouw
Rob Horstink
Specialist rundvee & ruwvoerteelt
Foto Rob Horstink
Foto Rob Horstink
Contact met
Rob Horstink
Specialist rundvee & ruwvoerteelt
Onze specialisten
Raymond