Samen vooruit naar een gezonde toekomst

Over AgruniekRijnvallei

Wij zijn AgruniekRijnvallei: een actieve land- en tuinbouwcoöperatie met veehouders, akkerbouwers en fruittelers als leden. Hier lees je wat we doen en waar we voor staan.

Onze coöperatie

Alles voor het agrarische bedrijf

Bij AR kijken we met optimisme naar de toekomst, begrijpend dat huidige bedreigingen de kansen van morgen zijn. Als coöperatie staan we naast agrarische ondernemers, delen hun belangen en faciliteren hun groei. Met kwalitatief hoogwaardige producten en kennis van zaken. Zo produceren en leveren we gangbare en biologische voeders. Ook leveren we kwaliteitsproducten voor de plantaardige sector en hebben we negen Welkoopwinkels en drie op- en overslagbedrijven. We zijn een no-nonsense bedrijf en net zo nuchter als de boeren aan wie we leveren. 

Het ontstaan van AgruniekRijnvallei

AgruniekRijnvallei kent een lange geschiedenis. De eerste coöperatie die aan de basis van het huidige AgruniekRijnvallei heeft gestaan is al in 1897 opgericht. Coöperatie AgruniekRijnvallei heeft een democratisch en transparant bestuursmodel, waarin bestuur, ledenbetrokkenheid en toezicht op een eigentijdse coöperatieve manier zijn vastgelegd. Binnen deze structuur is een scheiding gemaakt tussen enerzijds de coöperatie met haar verenigingsactiviteiten en anderzijds de holding, waarin de bedrijfsactiviteiten zijn ondergebracht.

Onze visie

Bij AgruniekRijnvallei kijken we met optimisme naar de toekomst, begrijpend dat huidige bedreigingen de kansen van morgen zijn. Als coöperatie staan we naast agrarische ondernemers, delen hun belangen en faciliteren hun groei. Met expertise, snel handelen en anticiperen bieden we de sector toekomstperspectief. Wat de toekomst ook brengt, AgruniekRijnvallei is er klaar voor.

Onze missie

AgruniekRijnvallei stimuleert en ondersteunt haar leden actief bij het optimaliseren van hun bedrijf en het realiseren van een gezond inkomen. Hierbij hebben we niet alleen oog voor het heden, maar ook voor de toekomstige generaties.