Jaarverslag

In het jaarverslag over het boekjaar 2021 blikken bestuur en directie terug op het jaar 2021. Een dynamisch jaar met groeizaam weer, hoge grondstoffenprijzen, een verdere toename van vraaggestuurde ketens en de coronapandemie die invloed had op de markt.

De gang van zaken binnen de coƶperatie komt aan de orde en er wordt ingegaan op het reilen en zeilen van de verschillende bedrijfsonderdelen. In de Blik op 2023 geeft de directie haar visie op het komende jaar. Aansluitend vind je het financieel verslag van 2022.