Jaarverslag

In het jaarverslag over het boekjaar 2023 blikken bestuur en directie terug op het jaar 2023. Zowel de weersomstandigheden, de mondiale ontwikkelingen als de wijzigingen op het politieke toneel vroegen om flexibiliteit en vakmanschap van u als ondernemer.

De gang van zaken binnen de coƶperatie komt aan de orde en er wordt ingegaan op het reilen en zeilen van de verschillende bedrijfsonderdelen. In de Blik op 2024 geeft de directie haar visie op het komende jaar. Aansluitend vind je het financieel verslag van 2023.