Productierechten

Wil je (productie)rechten kopen of verkopen? AR Bedrijfsontwikkeling is daarvoor je partner. We staan voor zuivere bemiddeling, betrouwbaarheid, transparantie en een gedegen overeenkomst.

Bij het kopen of verkopen (productie)rechten zijn vaak grote bedragen gemoeid. Een correcte, snelle en vertrouwde afhandeling is van belang. AR Bedrijfsontwikkeling is daarvoor je partner en bemiddelt tussen vraag en aanbod, adviseert, verzorgt overeenkomsten en begeleidt de overdracht. We staan voor zuivere bemiddeling, betrouwbaarheid, transparantie en een gedegen overeenkomst.

  • Fosfaatrechten
  • Varkensrechten
  • Pluimveerechten
  • VVO’s (vervangende verwerkingsovereenkomst)
  • Stikstofrechten (externe saldering)

Wil je meer informatie?

Neem contact op met AR Bedrijfsontwikkeling, telefoon 0317-499599 of email info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl.

Of neem contact op met een van onze adviseurs