Mest, mineralen en regelingen

Efficiënte benutting van mineralen en het reduceren van mineralenverliezen (naar bodem, water en lucht) worden belangrijker als managementtool. Wij denken graag met je mee.

Mineralenefficiëntie kan lonend zijn als kostenreductie of meeropbrengst. Bij de afzet van onder andere vlees, melk en eieren in marktconcepten krijgt deze efficiëntie steeds meer aandacht. Wij denken graag met je mee. 

Met het pakket ‘AR Mineralen Inzicht’ bieden we een complete mest- en mineralenboekhouding. We zorgen voor periodieke updates, geven advies en zorgen voor de jaarafsluiting. Met dit complete pakket willen we graag ‘ontzorgen’, maar vooral ook een bijdrage leveren aan nieuwe uitdagingen op het gebied van mest, mineralen en regelingen.

  • Advisering mestbeleid (gebruikersnormen, mestverwerkingsplicht, grondgebonden groei, productierechten), ook voor de paardenhouderij
  • Mestboekhouding (bemestingsplan, bedrijfsspecifieke excretie, stalbalans,enz.)
  • KringloopWijzer
  • Gecombineerde Opgave
  • Derogatievergunning
  • Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)
  • Telefonische helpdesk
  • Ondersteuning bij overheidscontroles (o.a. van NVWA)
  • Ondersteuning bij bezwaar- en beroepsprocedures

Wil je meer informatie?

Neem contact op met AR Bedrijfsontwikkeling, telefoon 0317-499599 of email info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl. Of bel met een van onze specialisten.

Onze adviseurs AR Bedrijfsontwikkeling

Onze adviseurs ondersteunen je graag bij het realiseren van je toekomstplannen - van vergunning tot bouw. Ook op het gebied van mest, mineralen en productierechten geven zij advies.

Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Dik-Jaap Wentink
Foto Dik-Jaap Wentink
Contact met
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Henk de Groot
Foto Henk de Groot
Contact met
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Melianne van Wakeren
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Melianne van Wakeren
Foto Melianne van Wakeren
Contact met
Melianne van Wakeren
Adviseur bedrijfsontwikkeling