Zaaien

Voederbieten kunnen vanaf eind maart worden gezaaid. Let erop dat de bodemtemperatuur minimaal 5 graden Celsius bedraagt.

Het zaaien vindt plaats met een precisiezaaimachine op een rijafstand van 50 cm. De zaaidiepte bedraagt 2 à 3 cm. Let erop dat de bieten op vaste ondergrond liggen. De aanbevolen zaaidichtheid ligt tussen de 100.000 en 120.000 zaden per ha. Dit komt overeen met een onderlinge afstand in de rij van 18 cm.

Controleer tijdens het zaaien regelmatig de zaaidiepte en afstand tussen de zaden. Wanneer u veel slakken verwacht en uw machine is uitgerust met granulaatstrooiers, kunt u ervoor kiezen om slakkenkorrels in de rij toe te voegen. U kunt ook na het zaaien slakkenkorrels breedwerpig strooien.

 


SABE-project 'Voederbieten, een oud gewas met toekomst

Het project richt zich op het delen van kennis en ervaring op het gebied van voederbieten. Veehouders en akkerbouwers werken in het project samen met Loonbedrijf Van der WoerdAgruniekRijnvalleiJagersVerenigingM-ARCNMI en New Businesses Agrifood.  Het project wordt ondersteund door het ministerie van LNV (SABE-regeling).