Voeren

De hoeveelheid bieten in het rantsoen is afhankelijk van de SFKH. Een melkveerantsoen mag maximaal 4-5 kg ds bieten bevatten. Houd bij vleesvee max 1 kg ds per 100 kg lichaamsgewicht aan.

Zorg dat de hoeveelheid bieten in het rantsoen geleidelijk wordt opgebouwd, zodat het vee eraan kan wennen. Ook is het van belang voldoende ruweiwit te voeren om energie uit de biet en de negatieve OEB optimaal te benutten. Voederbieten passen dan ook uitstekend in rantsoenen met veel gras.


Voederwaarde voederbieten

In de onderstaande tabel staat de voederwaarde van voederbieten van 2 rassen. Het zijn hoge VEM- en DVE-opbrengsten. De hoge VEM  komt vooral het suikergehalte en de hoge DVE vooral door de negatieve OEB. Dit is de voederwaarde van verse voederbieten. Dit betreft verse bieten. Bij inkuilen worden de suikers omgezet in melkzuur. 

Vervoederen voederbieten

Uit onderzoek van het ILVO blijkt het volgende effect voor de melkproductie. Als vervanger van ruwvoer geven voederbieten duidelijk een plus in de melkgift. Bij een vervanging van de helft krachtvoer en de helft ruwvoer blijft de melkgift vrijwel gelijk en is er een plus op de gehaltes. Bij volledig inzetten als krachtvoervervanger geeft het een daling van de liters en een plus op het vet en eiwitgehalten. 

 

Vervanging van

Bieten

(kg ds/dag)

Melk

(kg/dag)

Vet (%)

Eiwit (%)

Ruwvoer

3,3

+ 0,5

+ 0,20

+ 0,17

Ruwvoer en krachtvoer

3,2

- 0,2

+ 0,18

+ 0,08

Krachtvoer

3,3

-1,1

+ 0,20

+ 0,06


Effect op vleesvee

In een proef met Belgische Wit Blauwe leidde het voeren van bieten tot meer vetbedekking. Te veel SFKH kan leiden tot pensverzuring en een verlaging van de groei.

Effect op melkvee

De veehouders die voederbieten voeren zeggen veelal dat het vee de  voederbieten heerlijk vinden en dat ze een positief effect op de gezondheid hebben. Dit laatste aspect is echter moeilijk in cijfers te vangen. 

SABE-project 'Voederbieten, een oud gewas met toekomst

Het project richt zich op het delen van kennis en ervaring op het gebied van voederbieten. Veehouders en akkerbouwers werken in het project samen met Loonbedrijf Van der WoerdAgruniekRijnvalleiJagersVerenigingM-ARCNMI en New Businesses Agrifood.  Het project wordt ondersteund door het ministerie van LNV (SABE-regeling).