Biodiversiteit

De voederbietenteelt biedt ecologisch gezien meer perspectief voor de fauna dan de maisteelt. Het gewas trekt meer insecten aan wat weer aantrekkelijk is voor akkervogels en insecteneters. Ook zoogdieren verkiezen voederbieten als leefgebied boven snijmais.

Voederbieten verhogen de natuurwaarde van het landschap, met meer kansen voor akkervogels en wild. Doordat voederbieten een langere groeiperiode hebben, een laagblijvend gewas is en al vroeg dekking en beschutting bieden, is deze teelt voor akkervogels en zoogdieren van grotere betekenis dan snijmais.

De Jagersverenging deed samen met een aantal andere partijen twee jaar lang onderzoek naar de fauna in percelen met voederbieten en percelen met snijmais. Aan de hand van  600 steekproeven met plak- en bodemvallen, schatten wij in dat er meer dan 100.000 bodemdieren per hectare voor kunnen komen. Dat geldt voor zowel bieten- als maispercelen. De soortenrijkdom is wel beperkt, maar de biomassa aan bodeminsecten is verrassend groot.

De Jagersvereniging deed met dit veldonderzoek mee omdat jagers betrokken zijn bij boeren waar zij de mogelijkheid hebben om te jagen. De Jagersvereniging ziet ook dat biodiversiteit op het platteland afneemt. Daarnaast was ook de nieuwsgierigheid of de teelt van andere gewassen, naast de monocultuur van snijmais, bijdraagt aan het vergroten van de biodiversiteit.

Cookies toestaan?

Om deze content te kunnen bekijken, moeten cookies geaccepteerd worden.

Cookie instellingen aanpassen


SABE-project 'Voederbieten, een oud gewas met toekomst

Het project richt zich op het delen van kennis en ervaring op het gebied van voederbieten. Veehouders en akkerbouwers werken in het project samen met Loonbedrijf Van der WoerdAgruniekRijnvalleiJagersVerenigingM-ARCNMI en New Businesses Agrifood.  Het project wordt ondersteund door het ministerie van LNV (SABE-regeling).