Grondbewerking en zaaibedbereiding

De hoofdgrondbewerking kan uitgevoerd worden door de grond te ploegen of te spitten. Bij de zaaibedbereiding moet erop gelet worden dat er een vlakke, enigszins vochtige ondergrond ontstaat.

Op zandgrond wordt geadviseerd om te ploegen met een vorenpakker zodat direct een vlak en aangedrukt zaaibed ontstaat. Let bij de grondbewerking erop dat verdichte bodemlagen worden doorbroken, zodat de bieten geen belemmering ondervinden bij de beworteling. De laatste jaren zijn ook goede ervaringen opgedaan met niet kerende grondbewerking door de grond met een woeler tot een diepte van 30-35 cm te woelen en afhankelijke van de zwaarte van de grond de zaaibedbereiding uit te voeren met een rotorkopeg of compactschijveneg.

Bij de zaaibedbereiding moet erop gelet worden dat er een vlakke, enigszins vochtige ondergrond ontstaat. De toplaag met een egale dikte van 2-3 cm moet voldoende fijn zijn om het zaad te bedekken. Let er wel op dat de toplaag niet te fijn wordt weggelegd, want dit maakt de grond gevoelig voor verslemping en verstuiven (bron IRS). Een vlak zaaibed is noodzakelijk om de bieten goed te kunnen oogsten.

Zorg er ten alle tijden voor dat niet onder natte omstandigheden wordt gewerkt. Structuurschade in het voorjaar valt niet meer te herstellen! 

SABE-project 'Voederbieten, een oud gewas met toekomst

Het project richt zich op het delen van kennis en ervaring op het gebied van voederbieten. Veehouders en akkerbouwers werken in het project samen met Loonbedrijf Van der WoerdAgruniekRijnvalleiJagersVerenigingM-ARCNMI en New Businesses Agrifood.  Het project wordt ondersteund door het ministerie van LNV (SABE-regeling).