Perspectief voederbieten

De voederbiet is een gewas dat uitstekend past in kringlooplandbouw en daarnaast kan bijdragen aan het beter kunnen voldoen aan de doelstellingen van de nitraatrichtlijn. Tegelijk is het een gewas dat door de huidige derogatievoorwaarden en ook met het nieuwe concept actieplan weinig ruimte geboden krijgt. Bij derogatie dient 70% grasland te zijn, waarbij bij de overige 30% eens in de 3 jaar een rustgewas dient te hebben om de continuteelt van mais te doorbreken. In de praktijk zal dit rustgewas veelal tijdelijk grasland zijn omdat voederbiet niet als rustgewas gezien wordt. Dat betekent dat op melkveebedrijven met derogatie maar ruimte is voor maximaal 5% voederbieten (in verband met de 1 op 4 rotatie van voederbieten). Op bedrijven zonder derogatie is meer ruimte voor voederbieten.

Samenwerking met akkerbouwers biedt in sommige regio’s ook uitkomst om voederbieten te gaan inbedden in het rantsoen. In lang niet alle regio’s is dat mogelijk zoals in de typische grasland gebieden in West-Nederland of op de kleigebieden in het noorden. Voor die melkveehouders is het mogelijk om voederbieten aan te kopen en vers te vervoederen. Temeer daar die uitstekend passen bij een overwegend grasrantsoen.

De teelt van voederbieten stijgt gestaag naar nu 2.700 ha. De verwachting is dat deze nog wel door kan stijgen richting 10.000 ha. In Vlaanderen waar al langer aandacht besteedt wordt aan de teel van voederbieten bedraagt het areaal inmiddels ruim 4.700 ha.

Voor veehouders die overwegen om voederbieten te telen bespreek het met uw adviseur, collega akkerbouwer of loonwerker.

SABE-project 'Voederbieten, een oud gewas met toekomst

Het project richt zich op het delen van kennis en ervaring op het gebied van voederbieten. Veehouders en akkerbouwers werken in het project samen met Loonbedrijf Van der WoerdAgruniekRijnvalleiJagersVerenigingM-ARCNMI en New Businesses Agrifood.  Het project wordt ondersteund door het ministerie van LNV (SABE-regeling).