Bedrijfsontwikkeling
Ondernemen
6 oktober 2023

Kijk nu alvast vooruit naar bouwplan 2024

Bij het opstellen van het bouwplan voor 2024 geldt een opeenstapeling van regels vanuit mestbeleid en GLB.

Er moet bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de minimale bodembedekking, bufferstroken, gewasrotatie, rustgewas en eventueel 4% niet-productief areaal.

Graslandbedrijven

Bedrijven met meer dan 75% grasland, de zogenaamde graslandbedrijven, hebben vrijstelling op onder andere gewasrotatie en niet-productief areaal. Melkveehouders die ervoor kiezen om te stoppen met derogatie en onder de 75% grasland zakken missen dan deze de vrijstellingen.

Gewasrotatie bouwland

Bij de teelt van akkerbouwgewassen moet elk perceel ééns per vier jaar een ander gewas als hoofdteelt hebben. Ook moet minimaal een derde van het bouwland jaarlijks een andere hoofdteelt (andere gewascode) hebben, wat eventueel ingevuld kan worden met één of meer volgteelten na de hoofdteelt. Dit geldt niet alleen voor akkerbouwers, maar ook voor melkveehouders met bijvoorbeeld meer dan 25% maisteelt. Er gelden vrijstellingen voor onder andere graslandbedrijven en biologische bedrijven. 

Niet-productief bouwland

Om in aanmerking te komen voor landbouwsubsidies zullen bedrijven vanaf 2024 een klein gedeelte van het bouwland niet-productief moeten laten. Dat kan met landschapselementen, groene braak en/of bufferstroken met kruiden. Er gelden enkele vrijstellingen voor graslandbedrijven en biologische bedrijven.

Rustgewas

Vóór 2027 moet er op alle zandgronden een keer een rustgewas hebben gestaan. Het is verstandig om hierover na te denken en er op tijd mee te beginnen. Dit om ervoor te zorgen dat je niet in 2026-2027 vastloopt met je bouwplan doordat er (te) veel bouwland omgezet moet worden naar een rustgewas. Er zijn meerdere mogelijkheden om dit in te vullen. Voor deze regelgeving zijn geen vrijstellingen.

 

Quickscan eco-regeling

In dit artikel is het niet mogelijk om alle regels en uitzonderingen weer te geven. Daarvoor verwijzen we naar de regelgeving (RVO.nl) en andere actualiteiten op onze website.  Met de Quickscan eco-regeling van AR Bedrijfsontwikkeling kan je het teeltplan en eco-activiteiten goed op elkaar afstemmen. Als je in het najaar van 2023 de plannen maakt, dan kan je er in het vroege voorjaar beter op inspelen.

 

Meer informatie

Vraag je adviseur van AR Bedrijfsontwikkeling of mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl.

Onze adviseurs bedrijfsontwikkeling

Onze adviseurs ondersteunen je graag bij het realiseren van je toekomstplannen - van vergunning tot bouw. Ook op het gebied van mest, mineralen en productierechten geven zij advies.

Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Harold Vogels
Foto Harold Vogels
Contact met
Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Gert-Jan Vliem
Foto Gert-Jan Vliem
Contact met
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Dik-Jaap Wentink
Foto Dik-Jaap Wentink
Contact met
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Melianne van Wakeren
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Melianne van Wakeren
Foto Melianne van Wakeren
Contact met
Melianne van Wakeren
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Onze specialisten
Dik-Jaap