Bedrijfsontwikkeling
Ondernemen
1 november 2023

Niet-productief bouwland als voorwaarde voor landbouwsubsidie

Om in aanmerking te komen voor landbouwsubsidies zullen bedrijven vanaf 2024 een gedeelte van het bouwland niet-productief moeten laten. Er gelden enkele vrijstellingen waardoor zogenaamde graslandbedrijven hier niet aan hoeven te voldoen.

Binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gelden conditionaliteiten om in aanmerking te kunnen komen voor landbouwsubsidies, waaronder de tien Goede Landbouw en Milieu Condities (GLMC’s). Twee van deze GLMC’s werden in 2023 (deels) vrijgesteld. In 2024 krijgen we hier echter wel mee te maken. Dit heeft mogelijk invloed op je bouwplan voor komend jaar. In dit artikel gaan we verder in op GLMC 8: ‘Niet-productief bouwland, landschapselementen en snoeien’.

 

Tijdelijke vrijstelling Oekraïne

GLMC 8 is opgebouwd uit twee onderdelen:

  • GLMC 8a 4% van het bouwland niet productief laten
  • GLMC 8b Landschapselementen in stand houden en niet snoeien in de broedperiode

In 2023 was GLMC 8b al geldig. Voor GLMC 8a werd in 2023 vrijstelling gegeven in verband met de oorlog in Oekraïne. Vanaf 2024 moet hieraan voor uitbetaling van de basispremie en eco-regeling wel  worden voldaan.

 

Vrijstelling

De 4% regel geldt niet voor iedereen. Bedrijven die voldoen aan onderstaande voorwaarden worden hiervan vrijgesteld.

  • Meer dan 75% grasland, grassen, kruidachtige voedergewassen of natte teelt.
  • Meer dan 75% van het bouwland is tijdelijk grasland, kruidachtige voedergewassen, braak en/of vlinderbloemige gewassen.
  • Biologisch met certificatie (niet in omschakeling) en maximaal 10 ha bouwland.

 

Niet-productief bouwland

Voor GLMC 8a moet een percentage van het bouwland (bouwland plus tijdelijk grasland) niet-productief worden gelaten. Er zijn drie manieren om het niet-productieve bouwland in te vullen.

  • 4% invullen met landschapselementen, groene braak of bufferstroken grenzend aan eigen bouwland. Indien de groene braak en/of bufferstroken met kruiden binnen deze 4% vallen krijg je hiervoor in de eco-regeling alleen de punten, geen waarde.
  • 3% invullen met landschapselementen, groene braak of bufferstroken grenzend aan eigen bouwland. Aangevuld tot ten minste 7% aan niet-productieve eco-activiteiten. Voor de eco-activiteiten die vallen binnen de eerste 3% tellen in de eco-regeling alleen de punten en geen waarde.
  • 3% invullen met landschapselementen, groene braak of bufferstroken grenzend aan eigen bouwland. Aangevuld tot ten minste 7% met stikstofbindende gewassen. Op deze stikstofbindende gewassen mogen geen chemische gewasbeschermingsmiddelen en biociden gebruikt worden. De stikstofbindende gewassen mogen wel worden beweid of geoogst. De stikstofbindende gewassen binnen deze 7% tellen in de eco-regeling niet mee voor waarde, wel voor punten.

 

Wegingsfactor

Landschapselementen en niet-productieve elementen tellen voor de 4% niet-productief mee met een wegingsfactor. Op de website van de RVO vind je de wegingsfactoren per landschapselement of niet-productief element. Voor 2024 zullen hierin mogelijk nog enkele wijzigingen volgen.

Groene braak

Op niet-productief areaal vindt geen productie plaats en wordt geen gebruik gemaakt van bemesting, gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Vanaf 2024 wordt hieraan toegevoegd dat niet-productief areaal het gehele kalenderjaar niet beweid mag worden. Ook na de braakperiode mag in het betreffende kalenderjaar niet worden geoogst of bemest. Vanaf 2024 is het bovendien niet meer toegestaan om blijvend grasland te vernietigen en te gebruiken voor niet-productief areaal (braak). Indien groene braak niet wordt toegepast voor de hier bedoelde GLMC-verplichting, maar wordt toegepast voor de eco-regeling, dan gelden aanvullende regels.

Mestplaatsingsruimte

Percelen die worden opgegeven als niet-productieve landbouwgrond tellen niet mee voor de mestplaatsingsruimte. In sommige gevallen kan de 4% regel dus van grote invloed zijn op het bemestingsplan en eventuele mestafvoer.

Stroomschema 4% niet productief bouwland

De verschillende situaties hebben we uitgewerkt in een stroomschema.

Actuele regelgeving

Regelgeving of de uitleg daarvan door RVO kan wijzigen. Informeer daarom altijd naar de meest recente informatie.

 

Meer weten?

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn binnen jouw bedrijf dan kunnen wij je daarbij adviseren. Stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of neem rechtstreeks contact op met één van onze specialisten.

 

Onze adviseurs bedrijfsontwikkeling

Onze adviseurs ondersteunen je graag bij het realiseren van je toekomstplannen - van vergunning tot bouw. Ook op het gebied van mest, mineralen en productierechten geven zij advies.

Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Harold Vogels
Foto Harold Vogels
Contact met
Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Gert-Jan Vliem
Foto Gert-Jan Vliem
Contact met
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Dik-Jaap Wentink
Foto Dik-Jaap Wentink
Contact met
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Melianne van Wakeren
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Melianne van Wakeren
Foto Melianne van Wakeren
Contact met
Melianne van Wakeren
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Onze specialisten
Melianne