Bedrijfsontwikkeling
Ondernemen
2 augustus 2023

Vanggewas na vroege oogst

De eerste gewassen worden inmiddels geoogst en daarmee rijzen er vragen over vanggewassen. Wat zijn de mogelijkheden en verplichtingen binnen het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en de mestwetgeving? Wij zetten het voor je op een rij.

Minimale bodembedekking

Het GLB geeft de verplichting om tussen 31 mei en 31 augustus een minimale bodembedekking te hebben op percelen die uit productie worden genomen. Dit geldt echter niet voor percelen waar een gewas heeft gestaan dat vroeg is geoogst. Deze grond mag bewerkt worden, maar direct inzaaien van een vanggewas is niet verplicht.


Winterperiode

Ook in de winterperiode geldt, afhankelijk van de regio en grondsoort een minimale bodembedekking.

  • Op kleigrond moet minimaal 80% van het bouwland tussen 1 augustus en 30 november gedurende 8 weken bedekt zijn met een gewas, vanggewas, stoppels, plantenresten of groenbemester.
  • Op zand- en lössgrond is het na de teelt van mais verplicht om uiterlijk 1 oktober een vanggewas te telen tot ten minste 1 februari. Als er spelt, triticale, winterrogge, wintertarwe of wintergerst als hoofdgewas voor 2024 wordt gezaaid krijg je uitstel tot uiterlijk 31 oktober.

  • Voor derogatiebedrijven in nutriënt verontreinigde gebieden op klei- en veengrond is het na de teelt van mais verplicht om aansluitend aan de oogst een vanggewas te telen tot ten minste 1 februari.

  • Op zand- en lössgrond wordt een korting gegeven op de stikstofgebruiksnorm als er uiterlijk 1 oktober geen vanggewas is ingezaaid.

Korting stikstofgebruiksnorm

De teelt van een vanggewas op bouwland op zand- en lössgrond wordt door de overheid sterk aangemoedigd. Wanneer het vanggewas te laat of helemaal niet wordt ingezaaid wordt het volgende jaar gerekend met een vanaf 2 oktober oplopende korting op de stikstofgebruiksnorm. Bij controle kan RVO vragen naar de inzaaidatum van een vanggewas, noteer deze dus in je administratie.

Inzaaidatum

Korting op stikstofgebruiksnorm

2 oktober t/m 14 oktober

5 kg N/ha

15 oktober t/m 31 oktober

10 kg N/ha

Vanaf 1 november

20 kg N/ha

Het vanggewas mag vanaf 1 februari vernietigd worden. Indien je het vanggewas eerder wilt vernietigen, meldt dit uiterlijk één dag na vernietiging bij RVO. Je kunt dan rekenen met een korting van 20kg stikstof per ha. De toegestane vanggewassen zijn te vinden in de lijst vanggewassen.pdf (rvo.nl).

Winterteelt

Als je al een winterteelt op jouw percelen teelt hoef je geen vanggewas te zaaien. Hierbij moet in sommige gevallen wel rekening worden gehouden met de inzaaidatum. De lijsten met toegestane gewassen en eventuele inzaaidatums zijn te vinden in de lijst winterteelten (rvo.nl)

Stroomschema vanggewas

De verschillende situaties hebben we uitgewerkt in een stroomschema.

Bemesten na 1 augustus

Op bouwland mag drijfmest in de regel worden uitgereden tot en met 31 juli. Wil je tussen 1 augustus en 15 september toch drijfmest uitrijden, dan is dit mogelijk als:

  • Uiterlijk 15 september een groenbemester wordt ingezaaid die ten minste 8 weken blijft staan.
  • Uiterlijk 15 september winterkoolzaad wordt gezaaid voor zaadwinning in het volgende jaar.
  • In het aansluitende najaar bloembollen worden gepland.

 

Bouwplan 2024

Bij de keuze voor een vanggewas, groenbemester of winterteelt heb je niet alleen te maken met bovengenoemde regelgeving. Er moet ook rekening worden gehouden met onder andere de verplichte gewasrotatie en en het vanggewas dat je in het najaar kiest kan effect hebben op de mogelijkheden voor de eco-regeling in het jaar erna. Een ‘overige groenbemester, niet-vlinderbloemig’ is bijvoorbeeld wel toegestaan als vanggewas, maar telt niet als ‘groenbedekking’ in de eco-regeling, waar een ‘Italiaans raaigras’ dit wel doet. Het is dus steeds belangrijker om vooruit te kijken en goed om nu al na te denken over je bouwplan voor 2024 en de komende jaren. 

Assortiment groenbemesters

AR Plant heeft een ruim aanbod groenbemesters. Deze kunnen als vanggewas dienen. Download onze met folder met handig keuzeschema of neem contact op met onze adviseurs over de mogelijkheden.

Actuele regelgeving

Regelgeving of de uitleg van RVO kan wijzigen. Informeer daarom altijd naar de meest recente informatie.

Meer weten?

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn binnen jouw bedrijf? Stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of neem rechtstreeks contact op met een van onze specialisten.

Onze adviseurs bedrijfsontwikkeling

Onze adviseurs ondersteunen je graag bij het realiseren van je toekomstplannen - van vergunning tot bouw. Ook op het gebied van mest, mineralen en productierechten geven zij advies.

Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Harold Vogels
Foto Harold Vogels
Contact met
Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Henk de Groot
Foto Henk de Groot
Contact met
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Gert-Jan Vliem
Foto Gert-Jan Vliem
Contact met
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Dik-Jaap Wentink
Foto Dik-Jaap Wentink
Contact met
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Onze specialisten
Henk