Ruwvoerteelt
Zaaizaden

Assortiment groenbemesters

Groenbemesters zijn interessant voor de bodem en het GLB. AR Plant heeft een assortiment aan groenbemesters geschikt voor diverse omstandigheden. Mengsels produceren organische stof, voeden de bodem en zorgen voor het verhogen van de biodiversiteit.

Naast de mengsels die voldoen aan de eisen voor GLB heeft AR ook enkelvoudige groenbemesters beschikbaar waaronder bladrammenas, gele mosterd, Japanse haver, Italiaans raaigras, Engels raaigras en facella. Deze kunnen ook als vanggewas dienen. Lees meer over mogelijkheden en verplichtingen binnen het GLB en de mestwetgeving.

Invulling vergroening door groenbemesters

De eco-regeling in het GLB is een extra betaling boven op de basispremie. Door bepaalde maatregelen te nemen (eco-activiteiten) kun je hiervoor in aanmerking komen. Bij de eco-activiteiten die gericht zijn op de bodem kun je kiezen voor groenbedekking tot 1 maart of onderzaai. Denk bij dit laatste aan onderzaai in mais, granen of aardappels. Direct na de oogst is het perceel dan bedekt met het vanggewas. Groenbedekking tot 1 maart kan na de meeste teelten worden toegepast worden met bijvoorbeeld rogge, Italiaans raaigras of Engels raaigras Ook kunnen mengsels met klaver en wikke worden ingezet. Kijk hier voor de laatste eco-regelingen.

Aaltjes bestrijden

Er zijn enkelvoudige groenbemesters beschikbaar die specifiek aaltjes reduceren. Wanneer je kiest voor een meervoudig mengsel dan is het goed om je te realiseren dat hoe meer soorten er in het mengsel zitten, hoe makkelijker de aaltjes zich vermeerderen. De keuze voor een meervoudig mengsel heeft ook een voordeel: de gewassen verschillen in doorworteling wat de structuur van de bodem ten goede komt. Ook zijn er mengsels beschikbaar die goed in een NKG-systeem (niet-kerende grondbewerking) passen.

Keuze bij late inzaai

Binnen de veehouderij wordt er meestal voor rogge of Italiaans raaigras gekozen. Deze gewassen kunnen laat ingezaaid worden en kunnen meestal nog in de laatste week van april geoogst worden. Zowel rogge als Italiaans raaigras is te vernietigen.

Meer weten of advies?

In onze folder zijn verschillende groenbemesters overzichtelijk weergegeven met de belangrijkste gegevens. Naast enkelvoudige groenbemesters worden ook meervoudige mengsels weergegeven die voldoen aan de eisen voor GLB. Vraag de folder groenbemesters aan via onderstaand formulier. 

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem contact op met een van onze specialisten.

Folder aanvragen?

Lees in onze privacyverklaring hoe we omgaan met je gegevens.

Onze specialisten ruwvoerteelt

Onze specialisten komen graag een kijkje bij je nemen. Tijdens bedrijfsbegeleiding en perceelbezoek nemen onze specialisten de resultaten met je door en wordt er gekeken naar mogelijke verbeteringen die bij jou tot een praktische goede teelt leiden. 

Leo Heijdra
Productmanager ruwvoerteelt
Foto Leo Heijdra
Foto Leo Heijdra
Contact met
Leo Heijdra
Productmanager ruwvoerteelt
Bert Straten
Commercieel technisch voorlichter akkerbouw
Foto Bert Straten
Foto Bert Straten
Contact met
Bert Straten
Commercieel technisch voorlichter akkerbouw
Coen van Sterkenburg
Specialist rundvee & ruwvoerteelt
Foto Coen van Sterkenburg
Foto Coen van Sterkenburg
Contact met
Coen van Sterkenburg
Specialist rundvee & ruwvoerteelt
Willine van Deuveren-Brouwer
Voorlichter akkerbouw en ruwvoerteelt
Foto Willine  van Deuveren-Brouwer
Foto Willine  van Deuveren-Brouwer
Contact met
Willine van Deuveren-Brouwer
Voorlichter akkerbouw en ruwvoerteelt