Bedrijfsontwikkeling
Ondernemen
1 september 2023

Gewasrotatie en rustgewas

De eerste gewassen zijn inmiddels geoogst en daarmee is het tijd om na te denken over het bouwplan van 2024. Wat zijn de mogelijkheden en verplichtingen binnen het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en de mestwetgeving? Wij zetten het voor je op een rij.

Gewassen op bouwland roteren

Binnen het GLB hebben we via GLMC 7 de verplichting om akkerbouwgewassen te roteren. Het is zaak om hier rekening mee te houden als je het bouwplan voor 2024 opstelt. Er gelden enkele vrijstellingen waardoor onder andere derogatiebedrijven hier niet aan hoeven te voldoen.

 

Voorwaarden gewasrotatie

 • Op minimaal ⅓ van je bouwland teel je elk jaar een ander gewas als hoofdteelt (andere gewascode) óf teel je één of meer volgteelten na de hoofdteelt.
  • Voor de volgteelt kies je een andere gewassoort, dat is niet hetzelfde als een gewascode. De volgteelt zaai je in na de oogst van het vorige gewas en blijft staan tot de inzaai van de nieuwe hoofdteelt in het volgende jaar. De RVO publiceert binnenkort een gewascodelijst met de mogelijkheden.
 • Je teelt op elk perceel bouwland eens per 4 jaar een ander gewas als hoofdteelt.

 

Extra voorwaarde op zand- en lössgrond

 • Het is verplicht om op zand- en lössgrond eens per 4 jaar een rustgewas als hoofdteelt te telen. Dit geldt voor elk bedrijf en perceel. De vrijstellingen zijn hierop niet van toepassing. Volgens de GLB-regeling gaat dat per 2027 naar eens per 3 jaar.
 • Lijst rustgewassen (let op; deze lijst is niet gelijk aan de rustgewassen in de eco-regeling).

 

Vrijstellingen gewasrotatie

Bij GLMC 7 zijn er een aantal vrijstellingen waardoor je geen rekening hoeft te houden met de gewasrotatie. Je hoeft de gewassen op jouw bouwland niet te roteren als:

 • Wanneer je meer dan 75% van al jouw landbouwgrond gebruikt voor blijvend grasland, grassen, kruidachtige voedergewassen of natte teelt.
 • Wanneer je meer dan 75% van al jouw bouwland gebruikt voor grassen, kruidachtige voedergewassen, braak en of vlinderbloemige.
 • Als je een biologische boer bent (met certificatie en niet in omschakeling).
 • Als je meedoet met het ANLB en bovenstaande voorwaarden niet aansluiten.
 • Als je een perceel voor braak, natte teelt, meerjarige gewassen, grassen en kruidachtige voedergewassen gebruikt, hoef je het gewas op dit perceel niet te roteren.

 

Ligt je perceel in de regio Oldambt of Hoeksewaard?

Wanneer je wintertarwe, wintergerst, winterkoolzaad of winterraapzaad teelt, dan ben je vrijgesteld van de jaarlijkse rotatie. Je moet je wel aan de eis van gewasdiversificatie houden door minimaal 3 gewassen te telen. Het hoofdgewas staat op maximaal 75% van je bouwland en de derde teelt staat op minimaal 5% van je bouwland. Ook deze regel gaat pas in 2024 in.

 

Bouwplan 2024

Bij het opstellen van het bouwplan voor 2024 hebben we niet alleen te maken met het uitvoeren van bovengenoemde regelgeving. Er moet ook rekening gehouden worden met onder andere de minimale bodembedekking, bufferstroken en eventueel 4% niet-productief areaal. Het is dus steeds belangrijker om vooruit te kijken en goed om nu al na te denken over je bouwplan voor 2024 en de komende jaren.

Stroomschema gewasrotatie

De verschillende situaties hebben we uitgewerkt in een stroomschema.

Actuele regelgeving

Regelgeving of de uitleg daarvan door RVO kan wijzigen. Informeer daarom altijd naar de meest recente informatie.

 

Meer weten?

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn binnen jouw bedrijf? Stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of neem rechtstreeks contact op met één van onze specialisten.

 

Onze adviseurs bedrijfsontwikkeling

Onze adviseurs ondersteunen je graag bij het realiseren van je toekomstplannen - van vergunning tot bouw. Ook op het gebied van mest, mineralen en productierechten geven zij advies.

Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Harold Vogels
Foto Harold Vogels
Contact met
Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Dik-Jaap Wentink
Foto Dik-Jaap Wentink
Contact met
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Melianne van Wakeren
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Melianne van Wakeren
Foto Melianne van Wakeren
Contact met
Melianne van Wakeren
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Pascal Mom
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Pascal Mom
Foto Pascal Mom
Contact met
Pascal Mom
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Onze specialisten
Harold