Bedrijfsontwikkeling
Overig

AR Quickscan Eco-regeling

Vanaf 2023 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De hoogte van landbouwsubsidie wordt dan vooral bepaald door de Eco-regeling en de keuzes in je bouwplan. Ter ondersteuning heeft AR Bedrijfsontwikkeling de AR Quickscan Eco-regeling ontwikkeld.

Vanaf 2023 wijzigt het mestbeleid als gevolg van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Gelijktijdig worden de betalingsrechten uit het huidige GLB vervangen door een premiestelsel bestaand uit een basispremie en een eco-regeling. Je bouwplan bepaalt meer dan voorheen de hoogte van je GLB-landbouwsubsidies.

Eco-activiteiten

Door middel van 22 eco-activiteiten zijn er punten te scoren op vijf thema’s: klimaat, bodem/lucht, water, landschap en biodiversiteit. Om in aanmerking te komen voor deelname moet je voldoen aan een instapeis op bedrijfsniveau en per thema. De waarde van de eco-activiteiten bepaalt of je in aanmerking komt voor een bronzen, zilveren of gouden premie. De waardes van deze premie worden op dit moment geschat op € 60, € 100 en € 200 per ha. De bedragen zijn onderhevig aan veranderingen. De aanvraag voor uitbetaling van de basispremie en deelname aan de eco-regeling moet tussen 1 maart en 15 mei 2023 worden gedaan.

AR Quickscan Eco-regeling

De keuze voor deelname aan de eco-regeling en aanpassing van het bouwplan zijn zeer bedrijfsspecifiek. Het is dan ook belangrijk om de mogelijkheden binnen jouw bedrijf tijdig in beeld te brengen. Ter ondersteuning in dit traject heeft AR Bedrijfsontwikkeling de AR Quickscan Eco-regeling ontwikkeld. Dit is een tool waarmee we voor jou inzichtelijk kunnen maken met welke aanpassingen aan het bouwplan je voor deelname aan de eco-regeling in aanmerking komt. De AR Quickscan helpt je om het meest optimale bouwplan op te stellen.

Nu aan de slag

Door dit najaar de effecten voor je bedrijf in beeld te brengen, kun je het aankomende voorjaar sneller schakelen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Wees er daarom op tijd bij, want vol=vol.

Uw voordeel

  • Inzicht in kansen GLB-subsidies
  • Ondersteuning bij opstellen bouwplan
  • Bedrijfsspecifiek en praktijkgericht advies

Video: Inspelen op nieuwe GLB met AR Quickscan Eco-regeling

In deze video geven onze specialisten een korte toelichting op deze regeling en de wijze waarop je de regeling optimaal kunt benutten.

Cookies toestaan?

Om deze content te kunnen bekijken, moeten cookies geaccepteerd worden.

Cookie instellingen aanpassen

Wil je meer informatie?

Onze adviseurs AR Bedrijfsontwikkeling

Onze adviseurs ondersteunen je graag bij het realiseren van je toekomstplannen - van vergunning tot bouw. Ook op het gebied van mest, mineralen en productierechten geven zij advies.

Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Dik-Jaap Wentink
Foto Dik-Jaap Wentink
Contact met
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Melianne van Wakeren
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Melianne van Wakeren
Foto Melianne van Wakeren
Contact met
Melianne van Wakeren
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Harold Vogels
Foto Harold Vogels
Contact met
Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Onze specialisten
Dik-Jaap