Bedrijfsontwikkeling
Ondernemen
3 mei 2024

Gecombineerde Opgave, GLB en eco-activiteiten 2024

Wil je de GLB-subsidie en mestplaatsingsruimte optimaal benutten? Dan is correct en tijdig invullen van de Gecombineerde Opgave (uiterlijk 15 mei) belangrijk. Wat is er nog meer nodig? In dit artikel worden enkele onderdelen belicht.

Om voor GLB-subsidie in aanmerking te komen moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Eén voorwaarde, ook voor de basispremie, is dat je voldoet aan alle conditionaliteiten (GLMC 1 t/m 10). Aanvullend zijn er, indien je ervoor kiest om deel te nemen aan de eco-regeling, diverse voorwaarden per eco-activiteit.

Weiden als Eco-activiteit

Bedrijven die meedoen aan de eco-activiteit weiden, moeten zich voor aanvang van het weideseizoen, maar uiterlijk 15 mei, aanmelden. Meer informatie daarover staat in ons eerdere bericht: Weiden als eco-activiteit in 2024. Deze aanmelding heeft overigens niets van doen met de levering van ‘weidemelk’. Daarvoor dien je de regels van jouw zuivelorganisatie te volgen. Wel kan Qlip ervoor zorgen dat de certificering van de Eco-activiteit verlengde weidegang zoveel mogelijk overeenkomt met de certificering van weidegang voor Weidezuivel. Aanmelden bij Qlip kan via deze link Eco Activiteit (qlip.nl)

Versoepeling GLMC 8

De versoepeling van GLMC 8 is pas vanaf eind april in de Gecombineerde Opgave opgenomen. De versoepeling houdt in dat bedrijven 4% van het bouwland moeten invullen met:

  • Niet-productief areaal (NPA) en/of
  • Stikstofbindende gewassen en/of
  • Vanggewassen.

RVO gebruikt voor deze versoepeling ook de term ‘derogatie’. ‘Derogatie’ betekent afwijking van de standaardregel. Dit staat volledig los van de derogatie omtrent de verhoogde stikstofgebruiksnorm van dierlijke mest.

Om op bedrijfsniveau de invulling van de versoepeling in de Gecombineerde Opgave op te geven, moet bij het onderdeel ‘Grond’ de nieuwe optie ‘Derogatie’ worden aangevinkt. Dit vinkje staat bij de vraag ‘Hoeveel procent van uw bouwland laat u niet-productief?’. Vervolgens moet bij ‘Percelen’ worden aangevinkt welke percelen met NPA (o.a. braakgrond en landschapselementen), stikstofbindende gewassen en/of vanggewassen worden ingevuld voor deze ‘derogatie’.

Graslandbedrijven (>75% gras) zijn vrijgesteld van deze regel.

Aandacht voor GLMC 7

Deze GLMC is gericht op het roteren van gewassen ten behoeve van een verbeterde bodemgezondheid. Ook voor GLMC 7 gelden diverse vrijstellingen, waaronder een vrijstelling voor graslandbedrijven (>75% gras).

Om in aanmerking te komen voor GLB-landbouwsubsidie moet je je aan deze drie normen houden:

  1. Je teelt elk jaar op minimaal 1/3 van je bouwland een ander gewas als hoofdteelt (andere gewascode). Of je teelt een of meer volgteelten (andere gewassoort) na de hoofdteelt. Het 1/3 deel waarop je moet roteren is het deel van de totale oppervlakte van je bouwland, inclusief de vrijgestelde oppervlakte. 
  2. Je teelt op je percelen eens per vier jaar een ander gewas als hoofdteelt.
  3. Je teelt op zand- en lössgrond in de periode van 1 januari 2023 tot 1 januari 2027 één keer een rustgewas als hoofdteelt.


Op de site van RVO vind je veel informatie over deze conditionaliteiten (GLMC’s): Conditionaliteiten GLB 2024 (rvo.nl), maar ook over de eco-activiteiten en regels die daarvoor gelden: Eco-activiteiten, punten en waarde 2024 (rvo.nl).

Meer weten?

Voor meer informatie, neem contact op met de specialisten van AR bedrijfsontwikkeling of stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl en een specialist neemt contact met je op.

 

Gerelateerde artikelen:

Weiden als eco-activiteit in 2024
Niet-productief bouwland als voorwaarde voor landbouwsubsidie
Kijk nu alvast vooruit naar bouwplan 2024
Gewasrotatie en rustgewas
Vanggewas na vroege oogt
Intrekken eco-activiteiten bij niet voldoen voorwaarden

Meer informatie?

Lees in onze privacyverklaring hoe we omgaan met je gegevens.

Onze adviseurs bedrijfsontwikkeling

Onze adviseurs ondersteunen je graag bij het realiseren van je toekomstplannen - van vergunning tot bouw. Ook op het gebied van mest, mineralen en productierechten geven zij advies.

Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Harold Vogels
Foto Harold Vogels
Contact met
Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Gert-Jan Vliem
Foto Gert-Jan Vliem
Contact met
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Dik-Jaap Wentink
Foto Dik-Jaap Wentink
Contact met
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Melianne van Wakeren
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Melianne van Wakeren
Foto Melianne van Wakeren
Contact met
Melianne van Wakeren
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Onze specialisten
Dik-Jaap