Bedrijfsontwikkeling
Ondernemen
16 november 2023

Gecombineerde Opgave definitief maken voor 30 november

Voor het verkrijgen van GLB-subsidie is het verplicht om uiterlijk 30 november de Gecombineerde Opgave opnieuw in te dienen en daarmee definitief te maken.

Het is belangrijk om de bedrijfssituatie, gegevens over teelten en de eco-activiteiten hierin actueel te hebben.

Bij het definitief maken is het van belang om een aantal stappen te doorlopen. Je checkt eerst via ‘mijn percelen’ of de bedrijfssituatie nog gelijk is en of alle percelen en hoofdteelten (nog) actueel zijn. Let tevens op eventuele overlap met gronden van derden en onderneem actie waar nodig. In de Gecombineerde Opgave check je of er wijzigingen van toepassing zijn. Niet onbelangrijk voor het ontvangen van GLB-subsidie is het correcte bankrekeningnummer. Bij het onderdeel ‘Regelingen per perceel’ kun je de gegevens van eventuele gewijzigde percelen aanpassen. Is er sprake van een nateelt of vanggewas, vul dan per perceel de gewassoort en zaaidatum in. Vooral belangrijk is om te controleren of je de aangemelde eco-activiteiten ook werkelijk hebt uitgevoerd en of je voldoet aan de voorwaarden.

Indien AR Bedrijfsontwikkeling het invullen van de Gecombineerde Opgave begeleidt en verzorgt, zal één van onze specialisten contact opnemen (of heeft dit inmiddels gedaan).


Meer weten?

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van RVO: Gecombineerde opgave (rvo.nl). De specialisten van AR bedrijfsontwikkeling helpen je waar mogelijk. Je kunt ook een mail sturen naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl en een specialist neemt contact met je op.

Onze adviseurs bedrijfsontwikkeling

Onze adviseurs ondersteunen je graag bij het realiseren van je toekomstplannen - van vergunning tot bouw. Ook op het gebied van mest, mineralen en productierechten geven zij advies.

Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Harold Vogels
Foto Harold Vogels
Contact met
Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Gert-Jan Vliem
Foto Gert-Jan Vliem
Contact met
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Dik-Jaap Wentink
Foto Dik-Jaap Wentink
Contact met
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Melianne van Wakeren
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Melianne van Wakeren
Foto Melianne van Wakeren
Contact met
Melianne van Wakeren
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Onze specialisten
Gert-Jan