Voorkom hittestress bij je varkens

Wanneer varkens hittestress ervaren heeft dat een negatieve invloed op het gedrag en de eetlust van de varkens. Vleesvarkens leveren daardoor zomaar zo’n 50 gram groei per dag in. Er zijn diverse maatregelen die je kunt treffen om de stress te verminderen.

Zomerlactovoeders zeugen

Om de negatieve gevolgen van hittestress zoveel mogelijk te beperken, kan een zomerlactovoer in worden gezet. Naast Maxima Structo Lac Zomerfit heeft AR nu ook Uniek Structo Lac Zomerfit beschikbaar.

Lees meer over de zomerlactovoeders zeugen

Houd voeropname vleesvarkens ook in de zomer op peil

Los van de standaard managementmaatregelen zoals aanpassen van het klimaat, voertijden, lichtschema en tijdig de kop laden zijn er ook verschillende voermaatregelen die je kan nemen bij hittestress.

Bekijk hier onze tips


Voorkom verlies aan droge stof door gisting

De huidige dagprijzen van enkelvoudige grondstoffen zijn erg hoog. Dat betekent dat we nu nog nauwkeuriger om moeten gaan met deze producten om hun voederwaarde te laten behouden. Een onderdeel daarvan is het voorkomen van gisting.

Lees meer over het voorkomen van gisting en maak kennis met Agrubrij

 

Hittestressmix zeugen & vleesvarkens

Naast je bestaande voeders is er de mogelijkheid om de hittestressmix (21846k25) toe te voegen.

Lees meer over de hittestressmix voor zeugen & vleesvarkens

 

Klimaat in de varkensstal: 8 aandachtspunten

Wanneer het klimaat in de varkensstal niet goed is, kunnen varkens hittestress ervaren. Dit heeft een negatieve invloed op het gedrag en de eetlust van de varkens.

Ga aan de slag met onze aandachtspunten

Meer info

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de varkensspecialisten van AR.