Bedrijfsontwikkeling
Ondernemen
3 maart 2023

Derogatie 2023 nu aanmelden

Derogatie voor 2023 kan worden aangevraagd van 2 maart tot en met 7 april. De voorwaarden zijn dit jaar fors gewijzigd. In dit artikel geven we een korte uitleg.

Met derogatie mag de gebruiksnorm in 2023 van 170 kg stikstof naar 240 kg. Voor derogatiebedrijven in NV gebieden geldt een gebruiksnorm van 220 kg. Dat zijn zoals voorgaande jaren de zand/lössgronden in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Brabant, Limburg. Vanaf 2023 zijn er 3 nieuwe NV-gebieden bijgekomen. Dat zijn gronden in het werkgebied van 3 waterschappen. Deze waterschappen zijn: Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta. Het gaat hier om alle grondsoorten.


Bemestingsplan en bemonstering

Een voorwaarde voor derogatie is het maken van een bemestingsplan uiterlijk 7 april. Je hebt hiervoor een analyserapport nodig van de bemonstering van je landbouwgrond. Een geaccrediteerd (erkend) laboratorium moet dit uitvoeren en opstellen. Het grondmonster mag op 7 april 2023 niet ouder zijn dan 4 jaar en is dan van een monsterdatum van 8 april 2019 of later. Nieuw is dat er nu per 5 hectare één analyse moet zijn.


Overige voorwaarden

De overige voorwaarden zijn iets gewijzigd. Zo gebruik je van 15 mei tot en met 15 september (onafgebroken) 80% van je landbouwgrond als grasland, maart tel je dit jaar de bufferstroken niet mee voor 80% berekening. Fosfaatkunstmest is niet toegestaan. Bij scheuren van grasland reken je met een korting op de stikstofgebruiksnorm. Het gebruik van de sleepvoetbemester op klei- en veengrond alleen is toegestaan als de buitentemperatuur lager is dan 20 °C. Voor een compleet overzicht van de voorwaarden verwijzen we naar de RVO-site.


Tijdige betaling

Als je derogatie hebt aangevraagd, dan staat er een factuur klaar in ‘Mijn dossier’ van RVO. Zonder tijdige betaling wordt voor 2023 geen derogatie verstrekt. Let op, want dit is geen automatische incasso, maar gaat via iDEAL of betaalverzoek. De kosten voor monitoren van milieueffecten worden wel automatisch geïncasseerd. Het bedrag hangt af van je aantal hectare landbouwgrond.


Zorgeloos geregeld

AR Bedrijfsontwikkeling verzorgt voor veel veehouders de mestboekhouding (inclusief aanvraag derogatie). Wil je ook gebruik maken van dit complete pakket van ‘AR Mineralen Inzicht’ of van onze uitgebreide GLB-advisering? De specialisten van AR bedrijfsontwikkeling helpen je graag. Je kunt ook een mail sturen naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl, dan neemt een specialist contact met je op.

 

Gerelateerde artikelen

Perceelsregistratie voor de Gecombineerde opgave | 23 februari 2023
Geplande opschorting mestregels gaat niet door | 25 januari 2023
Grondmonsters voorafgaand aan eerste bemesting | 13 januari 2023 
Ook niet-derogatiebedrijven verplicht bemestingsplan 2023

 

Meer informatie?

Lees in onze privacyverklaring hoe we omgaan met je gegevens.

Onze adviseurs bedrijfsontwikkeling

Onze adviseurs ondersteunen je graag bij het realiseren van je toekomstplannen - van vergunning tot bouw. Ook op het gebied van mest, mineralen en productierechten geven zij advies.

Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Harold Vogels
Foto Harold Vogels
Contact met
Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Henk de Groot
Foto Henk de Groot
Contact met
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Gert-Jan Vliem
Foto Gert-Jan Vliem
Contact met
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Dik-Jaap Wentink
Foto Dik-Jaap Wentink
Contact met
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Onze specialisten
Harold