Bedrijfsontwikkeling
Ondernemen
22 december 2022

Ook niet-derogatiebedrijven verplicht bemestingsplan 2023

Alle bedrijven met landbouwgrond zijn verplicht om in 2023 een bemestingsplan te maken, voorafgaand aan het groeiseizoen.

Tot nu gold dat alleen voor derogatiebedrijven, maar de nieuwste derogatiebeschikking verplicht dit voor alle landbouwbedrijven. Dat bemestingsplan bewaar je in de eigen administratie van je bedrijf.

Niet-derogatiebedrijven

Nu het voor alle landbouwbedrijven geldt, komt er niet alleen een verplichting voor derogatiebedrijven, maar ook voor akkerbouwers, fruittelers, paardenhouders en alle veehouderijbedrijven.

Bemestingsplan

De inhoud van een bemestingsplan voor derogatiebedrijven is bij velen bekend en middels programma zoals CRV Mineraal, Agro-mineraal en Check wordt dat al jaren zo ingevuld. Voor niet-derogatiebedrijven, dus alle overige landbouwers, is het nieuw en zal de administratieplicht waarschijnlijk beknopter zijn. RVO heeft daarover nog niets bekendgemaakt. Volgens de derogatiebeschikking moet dit ‘voor het groeiseizoen’ worden opgesteld en er zal tenminste informatie in moeten staan over teelt, mestplaatsingsruimte en het geplande gebruik van dierlijke mest en andere stikstof- en fosfaatbevattende meststoffen. Voor veel bedrijven is het meest praktische om na de jaarafsluiting van de mestboekhouding het ‘oude’ bemestingsplan van voorgaande jaar te ‘kopiëren’ en waar nodig aan te passen.

Digitaal registreren

Vanaf 2025 wordt het verplicht om dit bemestingsplan digitaal te registreren in het nieuw te bouwen online-bemestingsregister bij RVO. Vanaf 2024 komt dat beschikbaar.

Zorgeloos geregeld

AR Bedrijfsontwikkeling verzorgt mestadministratie en advisering voor veel relaties. AR zal de actualiteit volgen en nadat er meer duidelijkheid is, dit bemestingsplan ook verzorgen binnen het afgesproken pakket van AR Mineralen Inzicht. De specialisten van AR bedrijfsontwikkeling helpen je graag met allerlei vragen over mestbeleid. Je kunt ook een mail sturen naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl en een specialist neemt contact met je op.

Gerelateerde artikelen

Derogatie 2022 nu aanmelden | AR Bedrijfsontwikkeling (agruniekrijnvallei.nl)
Mesttransport voorafgaand melden via rVDM | AR Bedrijfsontwikkeling (agruniekrijnvallei.nl)
Nieuwe GLB: wijzigingen en uitgestelde aanmelddatum | AR (agruniekrijnvallei.nl)

Meer informatie?

Lees in onze privacyverklaring hoe we omgaan met je gegevens.

Onze adviseurs bedrijfsontwikkeling

Onze adviseurs ondersteunen je graag bij het realiseren van je toekomstplannen - van vergunning tot bouw. Ook op het gebied van mest, mineralen en productierechten geven zij advies.

Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Harold Vogels
Foto Harold Vogels
Contact met
Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Henk de Groot
Foto Henk de Groot
Contact met
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Gert-Jan Vliem
Foto Gert-Jan Vliem
Contact met
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Dik-Jaap Wentink
Foto Dik-Jaap Wentink
Contact met
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Onze specialisten
Dik-Jaap