Bedrijfsontwikkeling
Ondernemen
25 januari 2023

Geplande opschorting mestregels gaat niet door

Nu de minister terugkomt op zijn plannen om een deel van het mestbeleid voor een jaar op te schorten, zijn we grotendeels terug bij af. Pas in maart wordt de nieuwe Uitvoeringsregeling Meststoffenwet gepubliceerd. In dit artikel vatten we de mestregels samen.

De laatste maanden hebben we via verschillende kanalen artikelen gewijd aan het nieuwe mest- en GLB-beleid. De regels uit het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en de derogatiebeschikking worden nu vertaald in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet die in maart gepubliceerd wordt. In de december-editie van ons ledenmagazine Uniek staat een recente samenvatting daarvan. Deze samenvatting, aangevuld met de artikelen hieronder, geeft een overzicht van de nieuwe regels.

De aanvraag voor derogatie 2023 wordt volgens de minister in maart opengesteld. Aanmelden voor GLB-landbouwsubsidies (zowel basispremie als eco-regeling) kan bij de Gecombineerde opgave in de periode van 1 maart 2023 tot en met 15 mei 2023.


Meer informatie

De specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling helpen je graag. Je kan ook een mail sturen naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl. Een van onze specialisten neemt dan contact met je op.

 

Gerelateerde artikelen

Grondmonsters voorafgaand aan eerste bemesting | 13 januari 2023
Bemestingsplan 2023 niet-derogatiebedrijven | 22 december 2022 
Mesttransport voorafgaand melden via rVDM | 29 november 2022
Nieuwe GLB: wijzigingen en uitgestelde aanmelddatum | 14 oktober 2022
AR Quickscan Eco-regeling | 16 september 2022
Gevolgen 7e actieprogramma en nieuw GLB - 25 mei 2022

Meer informatie?

Lees in onze privacyverklaring hoe we omgaan met je gegevens.

Onze adviseurs bedrijfsontwikkeling

Onze adviseurs ondersteunen je graag bij het realiseren van je toekomstplannen - van vergunning tot bouw. Ook op het gebied van mest, mineralen en productierechten geven zij advies.

Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Harold Vogels
Foto Harold Vogels
Contact met
Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Henk de Groot
Foto Henk de Groot
Contact met
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Gert-Jan Vliem
Foto Gert-Jan Vliem
Contact met
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Dik-Jaap Wentink
Foto Dik-Jaap Wentink
Contact met
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Onze specialisten
Gert-Jan