Bedrijfsontwikkeling
Ondernemen
10 januari 2024

Juiste grondmonsters voor optimale ruwvoerkwaliteit

Voor een optimale bemesting van je landbouwgrond is een volledig grondmonster van groot belang. Daarmee wordt de basis gelegd voor zowel optimale productie als de laagste mestkosten.

In het artikel Bemestingsplan 2024 met verminderde plaatsingsruimte wordt het belang van een goed bemestingsplan benoemt. De basis daarvoor ligt bij de juiste grondmonsters.  Grondmonster voor uitsluitend derogatie en/of fosfaatdifferentiatie zijn eenvoudig en niet toereikend voor een goed bemestingsadvies. 

Uitgebreide bodemanalyse

Heb je nieuwe monsters nodig? Overweeg dan de uitgebreide bodemanalyses. Dus met chemische analyse inclusief plantbeschikbaarheid (N, P, K, Ca, Mg, Na) en fysische analyse (o.a. pH, organische stofbalans, enz.). Wil je een stap verder gaan, neem dan ook de plant-beschikbare sporenelementen mee. Met een juist bemestingsadvies kun je dan een betere basis leggen voor goed ruwvoer, een efficiëntere melkproductie en uiteindelijk ook lagere mestkosten. Eventuele tekorten door de steeds lager wordende bemestingsnormen zijn met een goede analyse en een juist advies te voorkomen.

Derogatie of fosfaatdifferentiatie

Grondmonsters voor derogatie mogen op 29 februari 2024 niet ouder zijn dan 4 jaar en 1 maand (bemonsterd vanaf 1 februari 2020). Er moet per 5 hectare één analyse zijn. Grondmonsters voor fosfaatdifferentiatie mogen op 15 mei 2024 niet ouder zijn dan 4 jaar (bemonsterd vanaf 16 mei 2020).

Meer weten?

Voor meer informatie, neem contact op met de specialisten van AR bedrijfsontwikkeling of stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl dan neemt een specialist contact met je op.

 

Gerelateerde artikelen

Bemestingsplan 2024 met verminderde plaatsingsruimte
Kuilanalyses en het toenemend belang van stikstof

Meer informatie?

Lees in onze privacyverklaring hoe we omgaan met je gegevens.

Onze adviseurs bedrijfsontwikkeling

Onze adviseurs ondersteunen je graag bij het realiseren van je toekomstplannen - van vergunning tot bouw. Ook op het gebied van mest, mineralen en productierechten geven zij advies.

Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Harold Vogels
Foto Harold Vogels
Contact met
Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Henk de Groot
Foto Henk de Groot
Contact met
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Gert-Jan Vliem
Foto Gert-Jan Vliem
Contact met
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Dik-Jaap Wentink
Foto Dik-Jaap Wentink
Contact met
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Onze specialisten
Dik-Jaap