Bedrijfsontwikkeling
Ondernemen
28 december 2023

Bemestingsplan 2024 met verminderde plaatsingsruimte

In januari wordt de mestboekhouding 2023 afgerond en de meeste bedrijven zullen daarvoor de aanvullende gegevens moeten aanleveren. Aansluitend worden de bemestingsplannen voor 2024 gemaakt rekening houdend met verminderde plaatsingsruimte voor veel bedrijven.

Eerder werd aangegeven dat elk landbouwbedrijf uiterlijk 14 februari zijn bemestingsplan klaar moet hebben, maar dat is nu gewijzigd. Inmiddels is bekend dat dit uiterlijk 14 maart moet zijn opgesteld. Voor bedrijven met derogatie moet dit bemestingsplan uiterlijk 29 februari klaar zijn. Het aanvragen van derogatie kan vanaf 1 februari tot en met 29 februari 2024.

Grondmonsters

Wil je meedoen aan derogatie of fosfaatdifferentiatie? Zorg dan voor actuele grondmonsters. Grondmonsters voor derogatie mogen op 29 februari 2024 niet ouder zijn dan 4 jaar en 1 maand. Er moet per 5 hectare één analyse zijn. Grondmonsters voor fosfaatdifferentiatie mogen op 15 mei 2024 niet van eerder dan op 16 mei 2020 zijn bemonsterd.

Plaatsingsruimte kleiner, efficiëntie belangrijker

De plaatsingsruimte mest wordt voor veel bedrijven fors kleiner. Voor 2024 gelden lagere derogatienormen. Daarnaast worden de NV-gebieden uitgebreid en kan geen derogatie worden toegepast op percelen in een zone van 250 meter rondom de meeste Natura 2000-gebieden. Uit de nieuwe bemestingsplannen blijkt de impact voor elk bedrijf. Vooral melkveehouders zullen de effecten merken. Goed ruwvoer met de juiste krachtvoeders, gezonde productie en de juiste verhouding jongvee/melkvee kunnen de excretie verlagen. Het is voor deze bedrijven dan ook van groot belang om hier extra aandacht voor te hebben en te bekijken wat er bespaard kan worden door te werken aan een laag ureumgetal in combinatie met BEX-voordeel.

Lagere bemestingsnormen

De derogatienormen voor stikstof uit dierlijke mest gaan terug naar 210 kg stikstof per ha in NV-gebieden en 230 kg in overige gebieden. Vanaf 2024 wordt een deel van de percelen in waterschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta niet meer als NV-gebied gezien. Echter in andere delen van Nederland wordt het aantal NV-gebieden fors uitgebreid. In ‘Mijn percelen’ is inmiddels een nieuwe kaartlaag beschikbaar met de NV-gebieden van 2024. Een perceel valt als geheel onder een NV-gebied indien meer dan 50% van het perceel in een NV-gebied ligt. In Natura 2000-gebieden mocht sinds 2023 geen derogatie worden toegepast en vanaf 2024 geldt dit ook voor een zone van 250 meter rondom een groot deel van de Natura 2000-gebieden. Ook de stikstoftotaalnorm wordt in 2024 verder teruggeschroefd. Dat staat overigens los van derogatie.

Meer weten?

Voor meer informatie, neem contact op met de specialisten van AR bedrijfsontwikkeling of stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl dan neemt een specialist contact met je op.

Meer informatie?

Lees in onze privacyverklaring hoe we omgaan met je gegevens.

Onze adviseurs bedrijfsontwikkeling

Onze adviseurs ondersteunen je graag bij het realiseren van je toekomstplannen - van vergunning tot bouw. Ook op het gebied van mest, mineralen en productierechten geven zij advies.

Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Harold Vogels
Foto Harold Vogels
Contact met
Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Henk de Groot
Foto Henk de Groot
Contact met
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Gert-Jan Vliem
Foto Gert-Jan Vliem
Contact met
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Dik-Jaap Wentink
Foto Dik-Jaap Wentink
Contact met
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Onze specialisten
Dik-Jaap