Bedrijfsontwikkeling
Ondernemen
30 november 2023

Kuilanalyses en het toenemende belang van stikstof

Kuilanalyses zijn van belang voor optimale rantsoenen, maar ook voor BEX en de KringloopWijzer. Zijn nog niet alle analyses aanwezig, onderneem dan spoedig actie.

Voor de BEX en KringloopWijzer behoort een erkend laboratorium de kuilen te bemonsteren en op te meten vóór het moment van voeren. Daarbij stelt de monsternemer ook de afmetingen van kuilen en het aantal balen vast. Het is belangrijk om ook deze partijopmeting te controleren in de kuiluitslagen. Verder zijn de analyses van droge stof, VEM, stikstof, fosfor en ruw as van belang. Overweeg (in overleg met je voerspecialist) een bredere mineralenanalyse voor een optimale rantsoensamentelling.

Toenemend belang stikstofexcretie

Omdat de stikstofplaatsingsruimte in Nederland steeds krapper wordt - vooral door de afbouw bij derogatiebedrijven - zijn goede kuilanalyses en optimale rantsoenen voor melkvee essentieel. Als de bedrijfsspecifieke excretie (BEX) kan worden verlaagd, kun je besparen op mestafzet. Het ureumgetal is een indicator voor een goede stikstofbenutting. Voor bedrijven die niet met BEX rekenen is het ureumgehalte in de melk medebepalend voor de stikstofexcretie.

Meer weten?

Informeer bij de specialisten melkvee of onze specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling. Ook is het mogelijk om te mailen naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl. Dan neemt een van onze specialisten contact met je op.

Onze adviseurs bedrijfsontwikkeling

Onze adviseurs ondersteunen je graag bij het realiseren van je toekomstplannen - van vergunning tot bouw. Ook op het gebied van mest, mineralen en productierechten geven zij advies.

Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Harold Vogels
Foto Harold Vogels
Contact met
Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Dik-Jaap Wentink
Foto Dik-Jaap Wentink
Contact met
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Gert-Jan Vliem
Foto Gert-Jan Vliem
Contact met
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Henk de Groot
Foto Henk de Groot
Contact met
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Onze specialisten
Dik-Jaap