Vleesvee
Gezondheid
16 juni 2022

Hittestress bij vleesvee en rosékalveren

Zomers in Nederland kunnen gepaard gaan met grote temperatuurschommelingen. In combinatie met de hoge luchtvochtigheid kan dit leiden tot hittestress bij vleesvee en rosékalveren, met mindere groeiresultaten als gevolg.

Kenmerken hittestress bij vleesvee en rosékalveren

Ook vleesvee en rosékalveren kunnen hittestress ervaren, met mindere groeiresultaten als gevolg. Voordat vleesvee en rosékalveren zichtbaar last van hittestress hebben, vindt er vaak al een daling van voeropname plaats en hebben ze een verhoogde ademhaling. Hierdoor neemt de kans op pensverzuring toe, wat kan leiden tot meer onrust bij de dieren. Daarnaast blijven dieren meer staan om de warmte kwijt te kunnen, dit betekent een extra belasting van de klauwen Tijdens een hittestressperiode is het belangrijk om zoveel mogelijk rust op stal te houden. Zorg ervoor dat vóór een hittestressperiode kalveren goed gesorteerd zijn en bij huisvesting in strostallen, deze uitgemest zijn.

8 extra tips om hittestress bij uw vleesvee en rosékalveren te voorkomen

 1. Zorg voor vers en schoon drinkwater.
  De AR-borstel is hiervoor een handig hulpmiddel waarmee je de waterbakken schoon kunt maken. Vervuild drinkwater kan de gezondheid van de dieren aantasten wat gevolgen heeft voor de melkproductie en -gehaltes of de daggroei.
 2. Zorg voor voldoende ventilatie
  Door luchtcirculatie kan de huid van het dier afkoelen. Zij kan dan via de huid de warmte kwijt.
 3. Beperk overlast door vliegen
  Juist tijdens warme dagen neemt overlast door vliegen toe. Zorg voor een adequate bestrijding op stal en bij weidend vee is de Mineralenemmer AR Jongvee Antivlieg of de Mineralenemmer AR Droogstand Antivlieg
 4. Laat uw dieren niet in de volle zon lopen
  Pas beweiding aan door de dieren bijvoorbeeld ‘s avonds naar buiten te doen of op twee momenten van de dag.
 5. Stimuleer de voeropname om pensverzuring te voorkomen
  Vleesvee en rosékalveren zullen minder voer op willen nemen bij hoge temperaturen. Bij de vertering produceert ze namelijk warmte. Het is daarom belangrijk de voeropname te stimuleren. Verstrek fris voer dat niet gaat broeien. Geef het voer meerdere keren of op koele momenten van de dag.
 6. Richt het rantsoen anders in bij hitte
  Voorkom een grove graskuil. Een snelle graskuil is namelijk makkelijker fermenteerbaar. Hierdoor produceert zij minder warmte. Let op dat er geen broei optreedt en maak eventueel gebruik van broeiremmers of voer 2x per dag.
 7. Voer bestendige vetten en eiwitten bij
  Bestendige vetten en eiwitten kosten de koe minder energie om te verteren waardoor de koe het minder warm zal krijgen.
 8. Verstrek buffercomponenten en mineralen
  Vleesvee en rosékalveren hijgen om warmte af te geven. Hierdoor wordt er meer CO2 uitgeademd. Om dit te compenseren verliest het dier meer bicarbonaat via de urine wat verzuring tot gevolg heeft. Het is dan belangrijk om buffercomponenten en mineralen te verstrekken. Buffer AR Uniek is een smakelijke mengsel dat naast natriumbicarbonaat verschillende andere buffergrondstoffen bevat. Dit zorgt voor een goede spreiding van de buffercapaciteit waardoor het product langer werkt dan natriumbicarbonaat. Daarnaast ondersteunt Buffer AR Uniek de microbenpopulatie in de pens en de darmen met behulp van gistcelwanden. Dit heeft een positief effect op de weerstand.

Heb je vragen of wil je een bestelling plaatsen?

Een bestelling plaatsen kan gemakkelijk via de Mijn AR-appARwebshop.nl of geef je bestelling door aan onze klantenservice via klantenservice@argroep.nl of 0317-499510. 

Onze specialisten vleesvee

Onze specialisten staan voor je klaar en komen graag een kijkje bij je nemen. Tijdens bedrijfsbegeleiding en stalbezoek nemen onze specialisten het rantsoen en de resultaten met je door en wordt er gekeken naar mogelijke verbeteringen.

Harm van Hattem
Verkoopleider vleesvee
Foto Harm van Hattem
Foto Harm van Hattem
Contact met
Harm van Hattem
Verkoopleider vleesvee
Jacco Camps
Specialist vleesvee
Foto Jacco Camps
Foto Jacco Camps
Contact met
Jacco Camps
Specialist vleesvee
Onze vleesvee specialisten
Harm