Celgetal Vitaal Korrel
Rundvee
Voeding
9 augustus 2023

Celgetal verlagen met Celgetal Vitaal Korrel

In januari 2022 is de berekening van het celgetal op melkveebedrijven aangepast. Hierdoor is het gemiddelde celgetal met 12% omhoog gegaan. Reden voor onze afdeling nutritie om een mengsel samen te stellen dat zich richt op het verlagen van het celgetal.

Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van de VLOG Celgetal Vitaal Korrel. Dit is een aanvullend product om het celgetal te verlagen, de uiergezondheid te verbeteren en de algehele weerstand van de koe te verhogen.

Proef op melkveebedrijven

Sinds begin 2022 wordt de Celgetal Vitaal Korrel uitvoerig getest. Twaalf melkveebedrijven verdeeld over Nederland doen mee aan deze proef. We analyseren hierbij de de melkcontroles en tankleveranties. Hoewel er grote verschillen te zien zijn tussen de deelnemende bedrijven is het celgetal gemiddeld met 8,5% gedaald. Melkveehouders Rondeel hebben ook deelgenomen aan de proef en zagen het celgetal dalen van 400 naar gemiddeld 209.

Ontwikkeling celgetal

In figuur 1 is te zien hoe het gemiddelde celgetal zich op de deelnemende melkveebedrijven heeft ontwikkeld in de periode van januari tot en met april. Hier is te zien dat het celgetal een dalende trend laat zien.

Naast een daling van het gemiddelde celgetal ging de melkproductie gemiddeld met 0,8 kilogram omhoog. Verder was er een stijging zichtbaar in het lactosegehalte. Het lactosegehalte steeg van 4,54 naar 4,59.  

Boost voor de melkproductie

Naast het celgetal is er gekeken naar het gemiddelde lactosegehalte en naar de gemiddelde melkproductie per koe per dag. Op de bedrijven die de Celgetal Vitaal Korrel testten is de melkproductie in de periode van januari tot en met april gestegen met 0,8 liter melk per koe per dag! Het lactosegehalte is in dezelfde periode 0,05% gestegen. Een daling van het celgetal kan dus geld opleveren.

Rekenvoorbeeld

Celgetal Vitaalkorrel kost € 0,13 per koe per dag. Bij de huidige garantieprijs levert elke extra liter melk gemiddeld € 0,60 op. Uitgaande van 0,8 liter per koe per dag extra, zal er op een gemiddeld bedrijf met 100 melkkoeien € 35,00 extra voersaldo per dag gerealiseerd worden!

Tip: zorg voor goede ontluchting van de silo

Op veel melkbedrijven zijn nog krachtvoersilo’s te vinden die van binnen vervuild zijn. Dit is vaak te wijten aan een slechte ontluchting van de silo. Met een goede ontluchting blijft het voer vers en wordt het risico op een hoger celgetal kleiner. Lees hier meer over een goede ontluchting van de silo.

VLOG Celgetal Vitaal Korrel bestellen

De geadviseerde hoeveelheid is 100 gram per koe per dag. VLOG Celgetal Vitaal Korrel (24775K20) wordt geleverd in zakgoed of in bigbag.

Onze specialisten rundvee

Onze specialisten komen graag een kijkje bij je nemen. Tijdens bedrijfsbegeleiding en stalbezoek nemen onze specialisten rundvee het rantsoen en de resultaten met je door en wordt er gekeken naar mogelijke verbeteringen. Waar nodig wordt onze nutritionist ingeschakeld. Onze specialisten kunnen je onder andere adviseren over voerefficiëntie, voersystemen, automatisch melken, droogstand, opfok en bedrijfsspecifieke excretie.

Dirk Italiaander
Verkoopleider herkauwers
Foto Dirk Italiaander
Foto Dirk Italiaander
Contact met
Dirk Italiaander
Verkoopleider herkauwers
Coen van Sterkenburg
Specialist rundvee & ruwvoerteelt
Foto Coen van Sterkenburg
Foto Coen van Sterkenburg
Contact met
Coen van Sterkenburg
Specialist rundvee & ruwvoerteelt
Raijmond Krabbenborg
Specialist rundvee
Foto Raijmond Krabbenborg
Foto Raijmond Krabbenborg
Contact met
Raijmond Krabbenborg
Specialist rundvee
Evert Jan Molenaar
Specialist rundvee
Foto Evert Jan Molenaar
Foto Evert Jan Molenaar
Contact met
Evert Jan Molenaar
Specialist rundvee
Onze specialisten
Dirk