Menu

Negatieve energiebalans bij kalveren? Speendip!

8-5-2020
Negatieve energiebalans bij kalveren? Speendip!

Niet alleen bij melkkoeien kan er een negatieve energiebalans ontstaan. Ook bij kalveren kan dit ongemerkt ontstaan.

Bij een speendip gaat het om een vertraagde groei (of zelfs een terugval in gewicht) rondom het moment van spenen. Een speendip ontstaat doordat het kalf tijdens het afbouwen van het melkschema onvoldoende energie kan halen uit het vaste ruw- en krachtvoer. Ondertussen doet het kalf hard zijn best om te groeien. Als het kalf hiervoor onvoldoende energie beschikbaar heeft, zal het minder hard of zelfs niet meer groeien. De vraag naar energie om te groeien is groter dan de opname van het kalf. Zo ontstaat een negatieve energiebalans.

Hoe voorkomt je dit?
Om kalveren bij het afbouwen van het melkschema van voldoende energie te voorzien moet het kalf in staat zijn om voldoende energie te halen uit het vaste voer. Dit kan alleen als de penspapillen voldoende ontwikkeld zijn en er voldoende vluchtige vetzuren uit de pens opgenomen kunnen worden. Deze vluchtige vetzuren ontstaan in de pens wanneer het kalf krachtvoer opneemt. Deze vormen een directe energiebron voor het kalf.

Zo neemt het kalf voldoende vast voer op
Een hoge kracht- en ruwvoeropname realiseert u door:

  • het onbeperkt aanbieden van ruw- en krachtvoer én vers drinkwater is een pre vanaf dag 0.
  • kalveren te stimuleren om extra smakelijk krachtvoer op te nemen dat rustig verteert. Ook bij kalveren ligt pensverzuring op de loer!

Compleet mengsel: AR kalver TMR
AR kalver TMR is een compleet mengsel dat een hoge voeropname bij de jongste kalveren aandrijft, werkgemak geeft, gezonde kalveren en hoge jeugdgroei stimuleert. AR kalver TMR is een compleet voer voor kalveren dat volgens de Zuiver Voer-standaard van AR wordt geproduceerd en het is VLOG-waardig. Het mengsel kan van 0 tot en met 6 maanden onbeperkt verstrekt worden. Het product kenmerkt zich door een constante samenstelling en daarmee een gezonde vertering, glans op de kalveren en een hoge groei. AR kalver TMR wordt geleverd in een BigBox (karton) met deksel op een pallet en weegt 700 kg. Doordat het mengsel een compleet voer is hoeven er geen andere producten los bijgevoerd worden.

Bedrijfsspecifiek voerschema
Naast bedrijfsspecifieke voerschema’s met beperkte melkvoeding (2 of 3x daags) biedt AR ook de kennis en producten om kalveren gedurende de melkperiode onbeperkt melk te verstrekken. Dit kan worden gedaan met de Kalvermelk AR Compleet. Het grote voordeel hiervan is een hogere groei in de eerste vijf levensweken en een vitaler kalf. Daarnaast is het zeer arbeidsvriendelijk en stimuleert dit kalveren om meer te kracht- en ruwvoer op te nemen, zodra het melkschema wordt afgebouwd. Dit resulteert in het doorzetten van de hoge jeugdgroei, ook als de kalveren zijn gespeend! In de zomermaanden is dit bij uitstek een geschikt systeem. Doordat kalveren soms wel 12 liter melk drinken worden ze constant voorzien in hun vochtbehoefte.

Ervaar het zelf
Ervaar zelf het werkgemak en het werkplezier van goed ontwikkelde kalveren, die zonder speendip doorgroeien! Een goede start is het halve werk! Vraag de assortimentskaart aan bij een van de jongveespecialisten van AR. Zij komen graag langs voor een bedrijfsspecifiek advies met bijbehorende voerschema’s! Ook over de huisvesting en het instellen van drinkautomaten denken zij graag met u mee.

Specialisten jongvee
Dirk Italiaander 06-13631030
Thomas van Mourik 06-52337293
Walter Rozendaal 06-52775004

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route