Menu

AR Fonds

Voor de toekomst van de agrarische sector zijn maatschappelijk draagvlak en een positieve beeldvorming belangrijker dan ooit. Het AR Fonds wil hieraan bijdragen en ondersteunt initiatieven die laten zien dat voedsel(productie) boer en burger met elkaar verbindt.

Met ingang van 2020 is het AR Fonds geïntroduceerd en is er afscheid genomen van het Gedreven Ondernemersfonds. In de afgelopen jaren zijn verschillende initiatieven vanuit het Gedreven Ondernemersfonds ondersteund. Via het AR Fonds wil AR meer inzetten op het versterken van de verbinding tussen boeren en de samenleving en het bevorderen van de communicatie tussen boeren en burgers.

Dit kan door:

  • het vergroten van de betrokkenheid en bewustwording van burgers
  • het promoten van het bestaansrecht van boeren
  • het creëren van draagvlak in de buurt.

Hoe werkt het AR Fonds?

  • Heeft u als lid van AR een idee voor ondersteuning van verbindende activiteiten? Dan kunt u zich melden bij de voorzitter van uw district. Als de voorgenomen activiteit betrekking heeft op de activiteiten van uw agrarische bedrijf dan wordt de aanvraag in behandeling genomen. Het districtsbestuur beslist vervolgens over het toe te kennen bedrag.
  • Wanneer een aanvraag wordt toegekend wordt gekeken hoe het moment voor alle partijen optimaal kan worden benut. Op basis van uw terugkoppeling zoeken we de publiciteit. De voorzitters van de districten rapporteren aan het eind van het jaar over de inzet van het fonds aan het bestuur.

Voorwaarden
Een voorstel kunt u indienen bij uw districtsvoorzitter. De voorwaarden van het fonds zijn bij de districtsvoorzitters bekend. In overleg met het bestuur wordt al dan niet overgegaan tot ondersteuning van een initiatief.

Heeft u ook een goed idee?
Neem dan contact op met de voorzitter van uw district. De contactgegevens vindt u hieronder.

Overzicht districtsvoorzitters

District Naam E-mail
Achterhoek-Liemers Jos Siebes josenriny@yahoo.com
Betuco Hans van Leeuwen the-lions@hetnet.nl
Rijn en Heuvelrug Jacco Merkens jcmerkens@hetnet.nl
Vallei-Zuid Paul Schouten info@deboersberg.nl 
Veluwe Klaas Mijnheer klmijnheer@kpnmail.nl

 

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route