NutriTek draagt bij aan gezonde koeien die stabiel produceren bij VOF Jochemsen

VOF Jochemsen is een gemengd melkvee-varkensbedrijf met focus op een hoge arbeidsefficiëntie. “NutriTek draagt bij aan gezonde koeien die stabiel produceren. Dat is precies wat wij willen, veel melk en geen trammelant,” zegt Aart Jochemsen.

De vennoten Evert (62), Hennie (56) en Aart Jochemsen (28) hebben een gemengd melkvee- en fokvarkensbedrijf. Er zijn 150 melkkoeien, 90 stuks jongvee, 400 fokzeugen en 2.500 opfokgelten. Het rollend jaargemiddelde is 13.000 kilogram melk met 3,46% eiwit en 4,20% vet. Er is 57 hectare grond in gebruik (meest zand, deels klei/veen), waarvan 13 hectare pacht, plus nog 8 hectare natuurgrond met op alle grond extra inkomsten uit weidevogelbeheer. De VOF werkt met twee vaste medewerkers en stagiaires. De totale melkproductie is ruim twee miljoen liter per jaar, afnemer is FrieslandCampina.

Vanaf de weg lijkt het bedrijf van de familie Jochemsen in Bennekom (Gld.) op het eerste gezicht een varkensbedrijf. Maar schijn bedriegt, want achter de diverse varkenstallen ligt ook een modern ingerichte ligboxenstal. Inmiddels boert de vierde generatie op dit bedrijf. “Fokvarkens houden op een kernfokbedrijf vraagt intensieve arbeid en wij hebben voor twee takken best veel werk te verzetten. Daarom vinden wij efficiënt werken erg belangrijk”, zegt Aart Jochemsen. Evert, de vader van Aart, bouwde in 1980 een nieuwe koeienstal, maar in de loop der jaren groeide de veestapel en stond de stal overvol. Daarom is in 2021 een nieuwe stal gebouwd tussen de bestaande jongveestal en melkveestal met ruimte voor 167 koeien. “Om arbeid te besparen, zijn we ook begonnen met drie Lely Astronaut A5 melkrobots, dat scheelde 6 uur melken op een dag. En we hebben een automatische voeraanschuifrobot en mestrobot”, zegt Evert Jochemsen. “Belangrijk is ook het gezond houden van onze koeien, want zieke koeien kosten niet alleen veel melk, maar ook veel tijd.”

Waarom NutriTek?

Vanaf vorig jaar september voegen de vennoten NutriTek toe aan het melkveerantsoen. “Ik werkte toen nog als adviseur bij AgruniekRijnvallei en we zagen veel blauwtonginfecties op melkveebedrijven bij ons in de buurt. Op sommige bedrijven halveerde de melkproductie”, vertelt Aart. “We wilden voorkomen dat onze koeien ook ziek werden. Ik zag in de praktijk dat besmette koeien sneller herstelden met NutriTek in het rantsoen. Wij zijn er toen ook mee begonnen.” Het Gelderse bedrijf voert NutriTek (19 gram per koe per dag) in een droogstandmix aan droge koeien (2,2 kg d.s./koe/dag) en in een mengmix aan melkkoeien (3 kg d.s./koe/dag). “En dat hielp, onze koeien bleven vrij van blauwtong, alleen jongvee buiten heeft het wel gehad”, zegt Evert. Het gemengde melkveerantsoen bestaat uit (in kilo’s droge stof per dag): 12 kg mais, 6 kg gras, 1,3 kg geplette tarwe, 1 kg bierbostel, 0,35 kg pensbestendig vet, aangevuld met mengmix, een mineralenmengsel met sojaraap en NutriTek en 10 liter water. “Mais en gras is kort gehakseld voor een hoge voeropname. Onze koeien nemen gemiddeld 18 kg droge stof aan ruwvoer op”, weet Aart.

Van 38 naar 42 liter per koe per dag

Sinds het toevoegen van NutriTek aan de mineralenmengsels steeg de melkproductie met 4 liter per koe per dag. Van 38 naar 42 liter. “Daar moet ik wel bij zeggen, dat we sinds afgelopen zomer ook meer mais zijn gaan voeren”, zegt Evert. “Dat draagt samen met NutriTek bij aan 20% meer melk, terwijl we 20% minder krachtvoer geven. De ruwvoerkosten zijn met aankoop van mais wel hoger.” Het totale voersaldo is €13 per koe, inclusief droge koeien en jongvee. Bij een melkproductie van 13.000 kg melk per koe per jaar voert de VOF scherp. “Het hangt wel veel af van een goede ruwvoerkwaliteit”, zegt Evert. “Vorig jaar hadden we slechte mais en dan daalt de melkproductie ook direct.” NutriTek draagt ook bij aan een hoge voerbenutting. “Het RE-gehalte/kvem is gedaald naar 147 en het ureum naar 18. Dat scheelt ons als intensief bedrijf ook veel in mestafzetkosten”, zegt Aart.

We gaan zeker door met NutriTek, want onze koeien blijven daarmee veel stabiele melk produceren.
Aart Jochemsen

De diergezondheidsstatus van het Gelderse bedrijf is hoog: IBR- en BVD-vrij, salmonella onverdacht en geen leptospirose. Vorig najaar had de VOF door extreem natte weersomstandigheden te veel mastitiskoeien. “De gescheiden mest in de boxen bleef veel te vochtig. Daar zijn we mee gestopt. We strooien nu een stro-kalkmengsel van Berg Fourage in de diepstrooiselboxen en dat werkt goed. We zien veel minder coli-mastitis. De nieuwe boxvulling is niet goedkoop, maar preventief werken, levert uiteindelijk altijd een beter saldo op. Dat geldt ook voor toepassing van NutriTek.”

Kosten en baten NutriTek

Het toevoegen van NutriTek aan de mineralenmengsels kost 15 cent per koe per dag. “Bij 150 koeien kost dat €22,5 per dag. Als we 1 uur vreemde arbeid besparen, omdat we veel minder zieke koeien hebben, is dat al terugverdiend”, stelt Aart. “Ook door een hogere en vooral stabielere melkproductie, levert die investering zijn geld wel op.” Het gunstige effect van NutriTek op de gezondheid en productie van melkvee is te danken aan een betere pensfermentatie en ondersteuning van de weerstand. Lees hier meer over NutriTek. “Bij klanten van AgruniekRijnvallei zag ik dat koeien met uierontsteking op bedrijven met NutriTek in het rantsoen minder behandelingen nodig hadden en sneller opknapten. En dus ook weer sneller op hun oude productieniveau zaten.”