Met kruislingvaarzen naar een grotere boerderij

Een jaar geleden schreven we al over Bas Kraneburg, een enthousiaste HAS-student uit de stad die in een gehuurde stal in Maasbommel 85 Belgisch Witblauwe kruislingvaarzen voor Premium Beef hield.

Lees ook: Kruislingvaarzen maken enthousiaste student ook boer

Inmiddels heeft hij Maasbommel verruild voor Herpen waar hij 200 kruislingvaarzen kan houden. 

Jarenlang werkte Bas Kraneburg (25) naast zijn studie op diverse veebedrijven en als bulkwagenchauffeur. Met kruislingvaarzen ging zijn wens in vervulling om rundveehouder te worden. Bas: “Kruislingvaarzen bieden zowel financieel als praktisch goede mogelijkheden. Er zijn geen fosfaatrechten voor nodig, ze passen goed in beschikbare stallen en vragen relatief weinig aandacht.”

Grotere stal

Al vanaf de start in Maasbommel, in september 2021, keek Bas uit naar een grotere stal. Inmiddels heeft hij deze gevonden. Sinds begin 2023 huurt hij in Herpen van een voormalig melkveebedrijf het woonhuis, een ligboxenstal voor 80 koeien, een jongveestal, een werktuigenberging, krachtvoersilo’s, sleufsilo’s en een opslagplaats voor vaste mest. Hij houdt nu 140 kruislingvaarzen. “In de stallen kunnen 200 dieren. Die wil ik ook houden om 180 dieren per jaar te kunnen afleveren”, vertelt Bas.

Vroeg op

Dat Bas zijn studie aan de HAS beëindigde bespaart hem 15 tot 20 uur werk per week. Hij werkt nu 60 uur per week als zzp’er op een melkveebedrijf, een geitenbedrijf en als bulkwagenchauffeur en werkt ongeveer 20 uur per week op het eigen bedrijf.

Op het vorige bedrijf voerde hij met een kruiwagen kuilgras en snijmais en met een schep en emmer krachtvoer. Met een riek mengde hij het voer voor het voerhek. Nu voert hij met een eigen trekker en voermengwagen met weeginstallatie ook maisgluten en aardappelstoomschillen naast de AR-krachtvoeders. Hij voert één keer per dag en is daarvoor vroeg op. Als hij ’s morgens om 6.00 uur op de vrachtwagen moet rijden, voert hij vooraf tussen 4.00 en 5.00 uur, anders tussen 6.00 en 7.00 uur. Afhankelijk van hoe laat hij ’s avonds thuiskomt, verdeelt hij of zijn vriendin Lotte met een schep het voer voor het voerhek. Zij helpt ook bij het verplaatsen van vee. Bas: “Als alle stallen vol zitten wil ik minder elders gaan werken.”

Toename geslacht gewicht

Elke 2,5 maanden koopt Bas via Teun Voets 35 Belgisch Witblauwe kruislingvaarskalveren van drie maanden oud. Hij werkt zonder financiering van een bank. “Ik werkte en werk niet voor niets zoveel uren”, licht hij lachend toe. Het is de bedoeling om de vaarzen af te leveren bij een geslacht gewicht van 350 kilogram. Levend is dat 610 kilogram. Nadat vorig jaar het gemiddeld geslacht gewicht 340 kilogram was is het nu 350 kilogram.

Minder selecteren

Bas schrijft de toename in het geslacht gewicht toe aan het gemengd voeren waardoor de vaarzen minder in het voer kunnen selecteren en ze ook rustiger zijn aan het voerhek. Hij heeft een weegplateau gekocht om nauwkeuriger het gewicht en de groei van de dieren te kunnen bepalen. Bas: “Ik streef naar de laagste voerkosten per dag en een zo kort mogelijke voerperiode.” Van de dit jaar afgeleverde vaarzen was de gemiddelde groei over de 15 maanden dat hij ze voerde ongeveer 1.100 gram per dag.

Verkoop via keten en rechtstreeks aan consumenten

De Van Loon Group heeft samen met Teun Voets de keten Premium Beef opgezet. De laatste jaren tonen consumenten steeds meer interesse in Nederlands rundvlees. Met Premium Beef wordt ingespeeld op deze vraag vanuit de markt. Premium Beef geeft een afnamegarantie met een minimumprijs. Bij hogere marktprijzen betaalt Premium Beef meer. Afhankelijk van het geslacht gewicht, de bevleesdheid en de vetbedekking krijgt de boer een premie of aftrek. Sinds begin dit jaar verkoopt Bas via Facebook ook vlees rechtstreeks aan consumenten. “Als er voldoende bestellingen zijn, laat ik een vaars slachten en krijg ik het vlees vacuümverpakt terug. Zo heb ik dit jaar al vier vaarzen verkocht. Dat levert leuk extra geld op.” 

Begeleiding door AR

Vanaf de start als vleesveehouder betrekt Bas voer, kennis en begeleiding van AR. Specialist Vleesvee Harm van Hattem die hem begeleidde op het vorige bedrijf, hielp hem ook bij de verplaatsing. Bas: “Toen ik hoorde dat dit bedrijf te huur was heb ik het eerst met Harm bezocht en de mogelijkheden bekeken.” Harm stelde onder andere een kostprijsberekening en opbrengstverwachting op en maakte een indeling voor leeftijdsgroepen. Nu in de nieuwe regio bezoekt Jacco Camps het bedrijf elke zes weken om de resultaten van de afgeleverde vaarzen te bespreken en zo nodig de rantsoenen aan te passen. Ook adviseert hij Bas over de aankoop van snijmais, kuilgras en bijproducten, mestafzet en wat meer van toepassing is. Bas: “Ik ben erg tevreden over het voer en de begeleiding door AR. Ze ondersteunen me in mijn ambities.” Die heeft hij zeker: “Het liefst zou ik een eigen bedrijf kopen, eventueel als extra locatie.”