Bedrijfsontwikkeling
Overig

Mestbeleid en regelingen voor de plantaardige sector

Regels rondom mestbeleid, GLB en Gecombineerde Opgaven zijn omvangrijker en complexer geworden. AR Bedrijfsontwikkeling ontzorgt akkerbouwer en fruittelers op het gebied van mestbeleid, GLB en Gecombineerde Opgave.

Jouw voordeel

 • Complete advisering bemestingsplan, GLB-subsidie en Gecombineerde Opgave
 • Opgaves voldoen aan de wettelijke eisen en zijn geoptimaliseerd voor jouw bedrijf
 • Alles onder één dak: naast het teeltadvies en de producten van AR Plant/CAF kun je nu ook bij ons terecht voor ondersteuning bij wet- en regelving
 • Klanten AR Plant ontvangen korting

AR Mineralen Inzicht

Vanaf 2023 is iedere landbouwer verplicht om uiterlijk 15 maart een bemestinsplan op te stellen. Hierin moet het geplande gebruik van dierlijke mest en overige mest (N en P) vastgelegd worden. Het  plan moet vijf jaar bewaard worden. Vanaf 2025 moet het bemestingsplan aangeleverd worden via het online bemestingsregister van RVO. Met het pakket ‘AR Mineralen Inzicht’ stellen we in samenspraak met jou een bemestingsplan op en zorgen we voor periodieke updates, geven advies en zorgen voor de jaarafsluiting. Met dit complete pakket willen we graag ‘ontzorgen’, maar vooral ook een bijdrage leveren aan nieuwe uitdagingen op het gebied van mest, mineralen en regelingen.

 • 3x per jaar: voorjaar, na Gecombineerde Opgave en jaarafsluiting
 • Gebruik professioneel programma
 • Telefonische helpdesk
 • Aanleveren gegevens bij NVWA-controle

GLB en Gecombineerde Opgave

AR Bedrijfsontwikkeling verzorgt invullen en complete advisering rondom GLB en Gecombineerde Opgave.

In de periode van 1 maart-15 mei

 • Perceelsregistratie landbouwgronden en complete advisering
 • Check regels GLMC's zoals bufferstroken, gewasrotaties, 4% NPA
 • Mestplaatsingsruimte
 • Aanmelden GLB-subsidie (basispremie, eco-regeling etc.)
 • Eco-activiteiten: advies en optimalisatie met AR Quickscan Eco-regeling

Rest van het jaar

 • Tussentijdse update bij wijziging teelten of eco-activiteiten
 • Definitieve aanvraag GLB-subsidie in oktober-november

Wil je meer informatie?

Door de samenwerking van AR Plant en CAF met AR Bedrijfsontwikkeling wordt gestreefd naar een efficiënte werkwijze tegen zo laag mogelijke kosten. Bij vragen helpt onze telefonische helpdesk je snel en deskundig. Zo ben je verzekerd van een correcte en volledige administratie en een passend advies. Wil je meer informatie? Overleg met je voorlichter of neem contact op met de adviseurs van AR Bedrijfsontwikkeling, telefoon 0317-499599 of email info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl. Of neem direct contact op met Dik-Jaap Wentink of Melianne van Wakeren.

Onze adviseurs AR Bedrijfsontwikkeling

Onze adviseurs ondersteunen je graag bij het realiseren van je toekomstplannen - van vergunning tot bouw. Ook op het gebied van mest, mineralen en productierechten geven zij advies.

Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Harold Vogels
Foto Harold Vogels
Contact met
Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Dik-Jaap Wentink
Foto Dik-Jaap Wentink
Contact met
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Henk de Groot
Foto Henk de Groot
Contact met
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Gert-Jan Vliem
Foto Gert-Jan Vliem
Contact met
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Onze specialisten
Henk