Voordelen kali-bemesting in de maisteelt

Kalium heeft een sturende rol in de ontwikkeling van het gewas en zorgt ervoor dat een groot aantal processen goed verlopen. De plant heeft kalium nodig voor fotosynthese, productie en transport van koolhydraten, energievoorziening en vochthuishouding.

Voorkom kali-tekort

De afgelopen jaren zijn op veel bedrijven de gehaltes van kalium in drijfmest gedaald. Hierdoor is het in sommige gevallen nodig de snijmais bij te bemesten met kali 60. Een teelt mais heeft behoefte aan 250-300 kilo kali per hectare. Als er met 40 kuub drijfmest 180-200 kilo kali gegeven wordt, komt de teelt tussen de 70 en 120 kilo kali tekort. Dit komt neer op een bemesting van zo’n 120 tot 200 kilo kali 60 per hectare voor een optimale teelt. 

Kali-tekort kan leiden tot lagere drogestof-opbrengsten, een slechtere eiwitsynthese en een lagere droogtetolerantie.

Rekenvoorbeeld

Wat heeft de teelt van mais nodig bij een productie van 18 ton droge stof? Bekijk hier het bemestingsadvies.