Wat heeft de teelt van mais nodig bij een productie van 18 ton droge stof?

Voor een productie van 18 ton droge stof is het van belang dat je weet wat de bodemvoorraad is. Zo is er na gescheurd grasland een lagere bemesting nodig dan voor het tweede of derde jaar na mais.

Ook is het van belang dat je weet wat er aan gehaltes in de drijfmest zit. Als het spoelwater van de robot in de put opgevangen wordt, kan er een verdunningseffect optreden. Zorg daarom dat er een mestmonster genomen wordt van een goed gemengde put.

Voor de productie van 18 ton droge stof is er 200 kg stikstof nodig, 80 kg P2O5 , 300 kg K2O en 45 kilo SO3. Als er 40 m3 rundveedrijfmest volgens forfaitaire normen gegeven wordt, is er nog een aanvullende gift nodig van 75 kg N, 80 kg Kali 60 en 12 kg SO3. Dit komt neer op een gift van 172 kg Maismaster Pro 35-0+B0+Zn en 135 kg Kali 60 breedwerpig na zaai. Hieronder een bemestingsvoorbeeld van hoe het zou kunnen.


Bemestingsadvies snijmais met derogatie1

 

  Onttrekking bij 18 ton ds/ha N
200 kg/ha
P2O5 (PW 40)
80 kg/ha  

K2O
300 kg/ha

SO3
45 kg/ha
Tijdstip toediening   Totaal Werkzaam Totaal Totaal Totaal
  Nalevering bodem 50 252      
Voorjaar 40 m3 RDM 160 100 60 220  
Rijenbemesting 175 kg Maismaster Pro 35-0+B+Zn 60 75     12
  Totaal   200 60 220 12
  Saldo   -/- 0 -/- 20 -/-80  
Na zaai breedwerpig 135 kg Kali 60   - - 80  
Bij onkruidbestrijding 2 liter/ha CropActive Aminoboost of 2 liter CropActive Stressimmune


1
Zonder derogatie kan er gekozen worden voor Maismaster met fosfaat.
2 Sterk afhankelijk van slagen vanggewas.
3 Rijenbemesting heeft met mineralen kunstmest een werking van 1,25.}