Inzet Tracer en Exirel

Net als voorgaande jaren blijft het advies om Exirel als laatste bespuiting voor de oogst te positioneren. Dit geldt voor zowel kersen, pruimen als blauwe bessen. Exirel heeft een werkingsduur van 10 dagen en een veiligheidstermijn van 7 dagen voor pruimen en kersen (voor blauwe bessen 3 dagen). Dit betekent dat bij de inzet op circa 7 dagen voor de oogst de kersen en de pruimen ook bij het plukken nog beschermd zijn tegen Suzuki. De werking van Exirel berust er grotendeels op dat de werkzame stof van het middel op de vruchten en de boom zit. Kort nadat de vliegjes in aanraking zijn gekomen met de werkzame stof van Exirel zullen ze verlamd raken en daarna dood gaan. Ze kunnen dan niet meer paren of eieren leggen.

Tracer moet het veel meer hebben van het raken van vliegjes en dergelijke. Spuit Tracer altijd in de avond als de meeste vliegjes actief zijn. Het is een optie om Tracer te combineren met Combiprotect. Zie hiervoor het advies in de vorige nieuwsbrief. Ook is het raadzaam om een Tracer-bespuiting te combineren met Gazelle zodat er meer werking op larfjes wordt verkregen. Daarnaast levert de inzet van Gazelle een bijdrage aan de bestrijding van de kersenvlieg, want ook deze komt nog sporadisch voor.

Voor de vroege rassen zoals Merchant en Folfer kan Exirel worden ingezet. Voor de latere rassen zoals Kordia is het meer raadzaam om nu Tracer in te zetten. Voor Regina kan waarschijnlijk nog gewacht worden met het opstarten van de bestrijding. Het is een optie om het volgende toepassingsschema te hanteren:

  • 21 dagen voor de oogst 200 ml Tracer
  • 14 dagen voor de oogst 200 ml Tracer + 250 gram Gazelle
  • 7 dagen voor de oogst 0,7 liter Exirel