Nieuws van het middelenfront

Bij de laatste Ctgb-vergadering is er uitbreiding gekomen voor de etiketten van Fado, Vintec en Polyversum. Fado mag nu ook in de onbedekte teelt van aardbeien en klein- en steenfruit tegen meeldauw en valse meeldauw worden toegepast.

In deze onbedekte teelten mag het middel 8 keer worden toegepast met 8 dagen interval en 3 dagen veiligheidstermijn. Dosering: 2 liter per hectare. Het advies is om aan Fado altijd de uitvloeier Hiwet toe te voegen. Pas Fado bij voorkeur toe in de vroege ochtend, zodat de huidmondjes van het blad openstaan en de grootste kans is op opname. Fado werkt uitsluitend preventief en dient dan ook aan het begin van het groeiseizoen te worden toegepast.

Vintec mag nu ook in de bedekte teelt van aardbeien en bessen toegepast worden. In de bedekte aardbeienteelt mag Vintec 8 keer worden gespoten in een maximale dosering van 0,2 kg per hectare, met 7 dagen interval en 1 dag veiligheidstermijn. In de bedekte teelt van bessen mag Vintec 2 keer worden ingezet tegen Eutypa en 8 keer tegen vruchtrot. De dosering bedraagt 0,2 kg per hectare, interval 7 dagen en tegen vruchtrot is de veiligheidstermijn 1 dag.

Polyversum mag nu ook in de onbedekte teelt van bessen, bramen en frambozen toegepast worden. Het middel mag 1 keer worden ingezet als aangiet of rijenbehandeling. De dosering bedraagt 0,2 kg per hectare. Daarnaast mag het tegen vruchtrot, meeldauw en valse meeldauw 8 keer worden toegepast. De dosering bedraagt dan 0,25 kg per hectare, interval is 5 dagen en Polyversum heeft geen veiligheidstermijn.

Met name tegen valse meeldauw in bramen kan Polyversum als preventieve toepassing wellicht een bijdrage leveren. In een rode bessenproef in Randwijk leek Polyversum vorig jaar als aanvulling in het spuitschema een kleine meerwaarde te geven tegen vruchtrot. Mochten de omstandigheden erom vragen, dan kan het een overweging zijn om Polyversum in het afspuitschema op te nemen.

 

Vrijstelling Tracer

Voor de onbedekte teelt van druiven en kersen is er voor Tracer een vrijstelling gekomen om de Suzuki fruitvlieg te bestrijden. Dit betekent dat het voor pruimentelers tot nu toe enorm lastig is/wordt om de Suzuki fruitvlieg effectief te bestrijden. Officieel is alleen een nevenwerking van Coragen beschikbaar.

De vrijstelling voor Tracer is ingegaan op 1 mei 2023 en loopt tot 31 oktober 2023. Voor de kersen eindigt deze reeds op 15 augustus 2023.

In kersen mag Tracer 2 keer worden ingezet in een dosering van 200 ml per hectare. Zoals in voorgaande jaren is de veiligheidstermijn 7 dagen, net als de interval.

Indien aan het perceel watergangen grenzen, dan moet Tracer worden toegepast met DRT 99. Dit betekent dat Suzuki-netten zoveel mogelijk gesloten moeten zijn en dat een goede spuit met bij voorkeur 99 DRT een vereiste is. Zijn er geen watergangen langs het perceel, dan zijn 97,5 DRT met 450 cm teeltvrij de minimale vereisten.

In druiven mag Tracer 4 keer worden toegepast in een dosering van 80 ml per hectare (op het deel waar de druiven hangen). De interval bedraagt 10 dagen en de veiligheidstermijn bedraagt 14 dagen.

Ook voor druiven geldt dat bij watergangen aan het perceel DRT 99 vereist is. Zijn er geen watergangen aan het perceel dan zijn DRT 95 en 450 cm teeltvrij de minimale vereisten.

Zodra de kersen wat geel beginnen te kleuren is het raadzaam om de kappen boven de kersen en de netten tegen Suzuki te sluiten. Na het sluiten van de netten is het raadzaam om het gehele perceel te spuiten met Tracer, zodat eventueel aanwezige vliegjes bestreden worden. Vervolgens kan er gericht per ras gespoten worden.

 

Vrijstelling Exirel

Om dit jaar Exirel te krijgen wordt enorm lastig. De NFO heeft in december reeds de aanvraag gedaan voor een vrijstelling. Helaas is het Ctgb dit jaar extra kritisch gaan kijken naar deze aanvraag, waardoor de kans op een vrijstelling toch flink kleiner is geworden. De hoop is nog altijd dat er een vrijstelling komt, maar het blijft afwachten. Benut daar waar mogelijk de mogelijkheden van Tracer en zodra er nieuws komt zullen we deze informatie delen.