7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

Sinds dit jaar is het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn opgesteld met nieuwe regels om nog meer te voldoen aan het terugdringen van de overschrijdingen van stikstof in het oppervlakte en grondwater.

Dit betekent dat er nieuwe regels zijn. De belangrijkste verandering is wel de teeltvrije zone. Deze is per 1 maart inwerking getreden. De teeltvrije zone, ook wel bufferzone genoemd, wordt bepaald door de sloot die langs of rondom het perceel ligt.

Welke teeltvrije zones er zijn en hoe je die moet toepassen, hebben we voor je op een rij gezet:

  • Droge sloten (gehele periode droog tussen 1 april t/m 1 oktober). Hier geldt een teeltvrije zone van 1 meter, zonder terugval.
  • Natte sloten (water in (deel) periode 1 april t/m 1 oktober) 3 meter teeltvrije zone. Wanneer de teeltvrije zone >4% van de perceelsoppervlakte beslaat wordt het minimaal 1 meter, of zelfs 0,5 meter.
  • Ecologische kwetsbare waterlopen. Verplichte teeltvrije zone van 5 meter, zonder terugval. Kaarten beschikbaar op RVO.
  • KRW waterlichamen. 5 meter teeltvrije zone met terugval naar 3 of 1 meter. Kaarten zijn beschikbaar op RVO.

Op de teeltvrije zone mag geen mest worden gereden en geen gewasbescherming worden gebruikt. Ook moet er een ander gewas staan dan het hoofdgewas. Wanneer de sloot op de kopakker ligt, is dat gunstig en voldoe je vrij snel aan de regel. Houd er dan wel rekening mee dat op de bufferstrook geen onkruid wordt gespoten. Op deze strook zou gras gezaaid kunnen worden. Wanneer het gewas evenwijdig aan de sloot loopt, dan zal de bufferstrook teeltruimte kosten. Het is goed om op dergelijke strook een bloemenmengsel te zaaien voor meer biodiversiteit. Houd hier rekening mee met het inplannen van de teeltvrije zone wanneer je gaat planten!

 

Lees meer over het 7e actieprogramma