Regelgeving mest uitrijden

Vanaf 1 maart zijn bufferstroken verplicht volgens het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Deze bufferstroken tellen niet meer mee voor je plaatsingsruimte.

De regels voor het uitrijden van mest zijn ook veranderd. De uitrijddatum voor drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib op bouwland is een maand opgeschoven naar 16 maart. De einddatum verandert niet, dit blijft 31 augustus. Indien je een vroeg gewas teelt mag je wel drijfmest uitrijden vanaf 16 februari. Bijna alle teelten behalve mais worden gezien als vroege teelt. 

Praktisch verandert er niet veel, maar je moet deze percelen wel intekenen op RVO. Zorg dat je jouw percelen alvast intekent, dit is de voorwaarde om drijfmest uit te mogen rijden. Dit dient uiterlijk 24 uur voordat het perceel bemest is gedaan te zijn.