Bedrijfsontwikkeling
Ondernemen
20 juli 2022

Varkens- en pluimveehouders met grond ontvangen extra GLB-steun

In verband met de Oekraïne-crisis heeft de Europese Commissie de Europese landbouwcrisisreserve voor 2022 geactiveerd. Hiermee is ruim 8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor steun aan varkens- en pluimveehouders.

Doel van de landbouwcrisisreserve is om marktverstoringen aan te pakken en de voedselzekerheid veilig te stellen en waar mogelijk te bevorderen. Door inhouding op de directe betalingen vanuit het GLB wordt het budget vrijgemaakt uit bestaande EU-middelen. Volgens onderzoek van Wageningen Economic Research zijn de varkens- en pluimveehouderij het hardst getroffen door de gestegen kosten, waaronder hogere voerprijzen. Hierdoor ontvangen varkens- en pluimveebedrijven die voldoen aan de voorwaarden een vast bedrag van € 2700,- per bedrijf als extra premiebedrag boven op de reguliere basisbetaling en vergroeningspremie.  

Voorwaarden voor de extra GLB-steun 

  • Varkenshouders houden minimaal 50 varkens en pluimveehouders houden minimaal 250 stuks pluimvee. 
  • Er is in 2022 tijdig uitbetaling van betalingsrechten en vergroeningspremie aangevraagd in de Gecombineerde Opgave. 
  • Er wordt voldaan aan de vergroeningseisen. 
  • Er wordt aanspraak gemaakt op uitbetaling van rechtstreekse betalingen (basisbetaling en vergroeningspremie) van minimaal € 500,-. Dit komt neer op ongeveer 1,5 ha grond.
  • Bedrijven die de onderneming staken met een stoppersregeling komen niet voor uitbetaling in aanmerking. 

Bedrijven die voldoen aan de voorwaarden hoeven geen aparte aanvraag in te dienen. RVO betaalt de steun uit op grond van de aanvraag van rechtstreekse betalingen in de Gecombineerde Opgave. De betaling zal uiterlijk 30 september worden verricht.  

Nieuwe GLB vanaf 2023

De steun uit het landbouwcrisisreserve valt binnen het huidige GLB. Vanaf 2023 staan er binnen het nieuwe GLB enkele wijzigingen op stapel. Lees meer over de gevolgen van het 7e actieprogramma en nieuwe GLB.

Vragen of meer weten?

Heb je vragen over de extra GLB-steun of het nieuwe GLB? De adviseurs van AR Bedrijfsontwikkeling adviseren je graag over de mogelijkheden binnen je bedrijf. Stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of neem contact op met Dik-Jaap Wentink of Melianne van Wakeren.

Onze adviseurs bedrijfsontwikkeling

Onze adviseurs ondersteunen je graag bij het realiseren van je toekomstplannen - van vergunning tot bouw. Ook op het gebied van mest, mineralen en productierechten geven zij advies.

Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Harold Vogels
Foto Harold Vogels
Contact met
Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Dik-Jaap Wentink
Foto Dik-Jaap Wentink
Contact met
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Melianne van Wakeren
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Melianne van Wakeren
Foto Melianne van Wakeren
Contact met
Melianne van Wakeren
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Gert-Jan Vliem
Foto Gert-Jan Vliem
Contact met
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Onze specialisten
Gert-Jan