Menu

Graaninname

Graan dorsen

Voor het oogstjaar 2019 heeft u weer de gelegenheid deel te nemen aan de graanpool van AgruniekRijnvallei (AR) of kunt u graan leveren tegen dagprijs. AR hanteert een poolsysteem voor tarwe en gerst. Ook nemen wij CCM en vlinderbloemigen zoals veldbonen en erwten in.

Lange pool: geldt alleen voor tarwe, pool loopt 40 weken tot ongeveer mei 2020, tarwe wordt in die periode in evenredige delen afgezet. Er wordt een voorschotprijs uitbetaald.
Korte pool: geldt alleen voor tarwe en gerst. Loopt tien weken tot medio oktober. Er wordt een voorschotprijs uitbetaald.
Dagprijs en voorverkoop: is alleen op verzoek mogelijk. Is niet van toepassing op tarwe.
Vlinderbloemigen: Vlinderbloemigen nemen wij tegen dagprijs in.

Nieuwe manier van aanmelden
Wij hebben enkele gegevens van u nodig wanneer u het graan aan ons wilt leveren. Dit jaar hebben we de formulieren digitaal invulbaar gemaakt. Wanneer het digitaal invullen niet lukt, kunt u de formulieren ook printen, met de pen invullen en per post opsturen naar AR Plant, Antwoordnummer 377, 6700 WB Wageningen (een postzegel is niet nodig). Wanneer u vragen heeft over het invullen of de formulieren graag toegestuurd krijgt, kunt u ze opvragen bij onze verkoopbinnendienst, 0418-655944 of plant@argroep.nl.

Welke formulieren hebben wij nodig? 
Naast de Leveringsovereenkomst is iedere teler dit jaar verplicht om ook de Poortwachter-kwaliteitsborgingsovereenkomst in te vullen en te ondertekenen (ook wanneer u kiest voor certificering). Wij ontvangen dus graag:

  1. Leveringsovereenkomst
  2. Poortwachter-kwaliteitsborgingsovereenkomst (voor iedere aanmelder verplicht in 2019)
  3. Kopie van uw certificering.

Bij de Poortwachter-regeling zonder certificering zijn wij verplicht uw teelt te controleren. Op de Checklist Poortwachter, die op onze site staat, kunt u zien waarop wij controleren. U mag deze niet zelf invullen.

Innamelocaties
Granen worden ingenomen in Doetinchem, Neerijnen (Loonbedrijf Den Boesterd), Wageningen en Valburg. In de bijlage ‘Condities graaninname’ leest u welke soorten graan waar worden ingenomen. CCM wordt alleen in Doetinchem ingenomen. Overige innamelocaties zijn alleen in overleg mogelijk.

CCM
U kunt nu al uw levering van CCM aan ons doorgeven. Gebruik hiervoor bijgevoegde Leveringsovereenkomst. De condities worden vlak voor de oogst bekendgemaakt.

Aanmelden en meer informatie
Wilt u uw graan aan AR leveren dan dient de Leveringsovereenkomst voor 24 juni 2019 in ons bezit te zijn. Neem voor meer informatie contact op met onze verkoopbinnendienst, telefoon 0418-655944. Met onderstaande formulieren kunt u geen biologische granen opgeven. De administratie, inname en afrekening van biologische granen vinden volledig plaats via AgruniekRijnvallei Biologisch B.V. 

Downloads
Leveringsovereenkomst
Innamecondities
Poortwachter-kwaliteitsborgingsovereenkomst
Checklist Poortwachter
BIO Leveringsovereenkomst
BIO Poortwachter-kwaliteitsborgingsovereenkomst
Uitleg ondertekening PDF

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route