Menu

Graaninname

Graan dorsen

Voor het oogstjaar 2018 heeft u weer de gelegenheid deel te nemen aan de graanpool van AgruniekRijnvallei (AR) of kunt graan leveren tegen dagprijs. AR hanteert een poolsysteem voor tarwe en gerst. Ook nemen wij CCM en vlinderbloemigen zoals veldbonen en erwten in.

Lange pool: geldt alleen voor tarwe, pool loopt 40 weken tot ongeveer mei 2019, tarwe wordt in die periode in evenredige delen afgezet. Er wordt een voorschotprijs uitbetaald.
Korte pool: geldt alleen voor tarwe en gerst. Loopt tien weken tot medio oktober. Er wordt een voorschotprijs uitbetaald.
Dagprijs en voorverkoop: is alleen op verzoek mogelijk. Is niet van toepassing op tarwe.
Vlinderbloemigen: Vlinderbloemigen nemen wij tegen dagprijs in.

Nieuwe manier van aanmelden
Wij hebben enkele gegevens van u nodig wanneer u het graan aan ons wilt leveren. Dit jaar hebben we de formulieren digitaal invulbaar gemaakt. U vindt de formulieren op onze website bij Downloads. Wanneer het digitaal invullen niet lukt, kunt u de formulieren ook printen, met de pen invullen en per post opsturen naar AR Plant, Antwoordnummer 377, 6700 WB Wageningen (een postzegel is niet nodig). Wanneer u vragen heeft over het invullen of de formulieren graag toegestuurd krijgt, kunt u ze opvragen bij onze verkoopbinnendienst, 0418-655944 of plant@argroep.nl.

Welke formulieren hebben wij nodig? 
Naast de Leveringsovereenkomst is iedere teler dit jaar verplicht om ook de Poortwachter-kwaliteitsborgingsovereenkomst in te vullen en te ondertekenen (ook wanneer u kiest voor certificering). Wij ontvangen dus graag:

  1. Leveringsovereenkomst
  2. Poortwachter-kwaliteitsborgingsovereenkomst (voor iedere aanmelder verplicht in 2018)
  3. Kopie van uw certificering.

Bij de Poortwachter-regeling zonder certificering zijn wij verplicht uw teelt te controleren. Op de Checklist Poortwachter, die op onze site staat,  kunt u zien waarop wij controleren.

Innamelocaties
Granen worden ingenomen in Doetinchem, Neerijnen (Loonbedrijf Den Boesterd), Wageningen en Valburg. In de bijlage ‘Condities graaninname’ leest u welke soorten graan waar worden ingenomen. CCM wordt alleen in Doetinchem ingenomen. Overige innamelocaties zijn alleen in overleg mogelijk.

CCM
U kunt nu al uw levering van CCM aan ons doorgeven. Gebruik hiervoor bijgevoegde Leveringsovereenkomst. De condities worden vlak voor de oogst bekendgemaakt.

Aanmelden en meer informatie
Wilt u uw graan aan AR leveren dan dient de Leveringsovereenkomst voor 24 juni 2018 in ons bezit te zijn. Neem voor meer informatie contact op met onze verkoopbinnendienst, telefoon 0418-655944. Met onderstaande formulieren kunt u geen biologische granen opgeven. De administratie,  inname en afrekening vinden volledig plaats via AgruniekRijnvallei Biologisch B.V. klik hier voor de juiste formulieren.

Downloads
Leveringsovereenkomst
Innamecondities
Poortwachter-kwaliteitsborgingsovereenkomst
Checklist Poortwachter
BIO Leveringsovereenkomst
BIO Poortwachter-kwaliteitsborgingsovereenkomst
Uitleg ondertekening PDF

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route