Menu

Graaninname

Graan dorsen

Voor het oogstjaar 2022 heeft u weer de gelegenheid deel te nemen aan de graanpool van AgruniekRijnvallei (AR) of kunt u graan leveren tegen dagprijs. AR hanteert een poolsysteem voor tarwe en gerst. Ook nemen wij CCM en vlinderbloemigen zoals veldbonen en erwten in.

Lange pool: geldt alleen voor tarwe, pool loopt 40 weken tot ongeveer mei 2021, tarwe wordt in die periode in evenredige delen afgezet. Er wordt een voorschotprijs uitbetaald.
Korte pool: geldt alleen voor gerst. Loopt tien weken tot medio oktober. Er wordt een voorschotprijs uitbetaald.
Dagprijs en voorverkoop: is alleen op verzoek mogelijk. Is niet van toepassing op tarwe.
Vlinderbloemigen: Vlinderbloemigen nemen wij tegen dagprijs in.

Aanmelden
Wij hebben enkele gegevens van u nodig wanneer u het graan aan ons wilt leveren. Het formulier is digitaal invulbaar. Wanneer het digitaal invullen niet lukt, kunt u het formulier ook printen, met de pen invullen en per post opsturen naar AR Plant, Antwoordnummer 377, 6700 WB Wageningen (een postzegel is niet nodig). Wanneer u vragen heeft over het invullen of de formulieren graag toegestuurd krijgt, kunt u ze opvragen bij onze verkoopbinnendienst, 0418-655944 of plant@argroep.nl.

Welke formulieren hebben wij nodig? 
Naast de Leveringsovereenkomst is iedere teler dit jaar verplicht om ook de Poortwachter-kwaliteitsborgingsovereenkomst in te vullen en te ondertekenen (ook wanneer u kiest voor certificering). Wij ontvangen dus graag:

  1. Leverings- en poortwachtersovereenkomst (voor iedere aanmelder verplicht)
  2. Kopie van uw certificering.

Bij de Poortwachter-regeling zonder certificering zijn wij verplicht uw teelt te controleren. Op de Checklist Poortwachter, die op onze site staat, kunt u zien waarop wij controleren. U mag deze niet zelf invullen!

Innamelocaties
Granen worden ingenomen in Doetinchem, Neerijnen (Loonbedrijf Den Boesterd), Wageningen en Valburg. CCM wordt alleen in Doetinchem ingenomen. Overige innamelocaties zijn alleen in overleg mogelijk.

CCM
U kunt nu al uw levering van CCM aan ons doorgeven. De condities worden vlak voor de oogst bekendgemaakt.

Aanmelden en meer informatie
Wilt u uw graan aan AR leveren dan dient de Leveringsovereenkomst voor 24 juni 2022 in ons bezit te zijn. Neem voor meer informatie contact op met onze verkoopbinnendienst, telefoon 0418-655944. De administratie, inname en afrekening van biologische granen vinden volledig plaats via AgruniekRijnvallei Biologisch B.V. Wanneer u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met Wim Krajenbrink, 06-53763836.

Downloads
Leverings-poortwachtersovereenkomst
Innamecondities
Checklist Poortwachter
BIO Leverings-poortwachtersovereenkomst
BIO Checklist Poortwachter
Uitleg ondertekening PDF

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route