Menu

Droogstand met rendement

Droogstaande koeien

Een goede droogstand is de beste voorbereiding op een gezonde, efficiënte lactatie. Veel problemen tijdens de lactatie zijn terug te voeren op de droogstandsperiode. AgruniekRijnvallei heeft een vernieuwde droogstandsaanpak geformuleerd met als doel gemakkelijk afkalven en gewoon hARd melken.

Voeding

Een droogstandsrantsoen moet vooral gericht zijn op een goede voeropname. Het is van belang dat het voer smakelijk en vers is.

Het rantsoen moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Voer kaliumarm (ruw)voer (<20 gram/kg droge stof). Voer liever geen najaarsgras en ook beweiden is af te raden.
 • Zorg voor voldoende structuur; dit draagt bij aan een goede penswerking.
 • Houd het calciumgehalte in het voer zo laag mogelijk.
 • Vul het rantsoen aan met een mineralenmengsel.
 • Voer niet te energierijk; rust en herstel komen dan in het gedrang.
 • Ideale voedingswaarde: 800-850 VEM, 12-13% ruw eiwit, 55-65 gram WDVE, 100-200 gram onbestendig eiwit.

Gezondheid

Afbeelding: kalf en koe

De optimale conditie (BCS, Body Condition Score) gedurende de droogstand ligt op 3,5 punt. Zo heeft de koe voldoende buffer om de aankomende negatieve energiebalans op te vangen. Verder is het van belang dat de boxen zijn aangepast op deze ‘bredere’ koeien. Een breedte van 1,25 meter is gewenst. De koe zal meer gaan liggen en rust is het beste voor de koe.

Aandachtspunten:

 • Bekap de koe voor het droogzetten. Kreupele koeien bereiken nooit de gewenste voeropname.
 • Stem de droogzetters af op het celgetal van de koe, eventueel in overleg met uw dierenarts.
 • Zet koeien niet te lang droog. Uit onderzoek van Schothorst Feed Research is gebleken dat een kortere droogstand een positieve invloed heeft op de gezondheid van de koe. Vier tot zes weken is optimaal. Houd bij tweedekalfs koeien zes weken aan.
 • Plaats de koe twee weken voor het afkalven in een ruim strohok. Zo kan ze goed en veel liggen. Het ontlast tevens de klauwen.
 • Voorkom stress: vermijd rantsoenwisselingen en temperaturen boven de 25°C.

Afkalven

De dagen rond het afkalven vormen de kritieke periode voor de koe.

Aandachtspunten:

 • Houd de voeropname op peil: zorg voor fris en smakelijk voer.
 • Meet na het afkalven de temperatuur van de koe. De temperatuur mag niet meer dan een halve graad afwijken van 38,4°C. Let tevens op de herkauwactiviteit.
 • Doe bij koud weer een koedek op.
 • Zorg voor een pijnstiller bij zwaar afkalven.
 • Na het afkalven moet de koe 40 liter vocht opnemen. Dit kan met Dairy Powerdrink of drench.
 • Dien zo nodig propyleen en/of calcium toe.
 • Haal het kalf direct weg bij de koe en leg het even op het voer. Zo associeert de koe de voerplek met het kalf. Dit stimuleert de koe om te vreten.
 • Melk de koe volledig uit en verstrek het kalf binnen een uur 4 liter biest.

Droogstandscheck

Voor een goede droogstandsaanpak heeft AgruniekRijnvallei de droogstandscheck ontwikkeld. De droogstand wordt op een kritische manier onder de loep genomen en u krijgt concrete verbeterpunten voor uw bedrijf.

Bedrijfsscan

Heeft u het idee dat de opstartfase beter kan? De rundvee specialisten van AgruniekRijnvallei kunnen in samenwerking met uw dierenarts een bedrijfsscan maken om de ‘onzichtbare problemen’ aan het licht te brengen en hier een gepaste oplossing voor te bieden.

 

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route