Rundvee
Voeders

Droogstand met rendement

Een goede droogstand is de beste voorbereiding op een gezonde, efficiënte lactatie. Veel problemen tijdens de lactatie zijn terug te voeren op de droogstandsperiode.

AgruniekRijnvallei (AR) heeft een droogstandsaanpak geformuleerd met als doel gemakkelijk afkalven en gezond hARd melken.

Voeding

Een droogstandsrantsoen moet vooral gericht zijn op een goede voeropname. Het is van belang dat het voer smakelijk en vers is. Het rantsoen moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Voer kaliumarm (ruw)voer (<20 gram/kg droge stof). Voer liever geen najaarsgras en ook beweiden is af te raden.
 • Zorg voor voldoende structuur; dit draagt bij aan een goede penswerking.
 • Houd het calciumgehalte in het voer zo laag mogelijk.
 • Vul het rantsoen aan met een mineralenmengsel.
 • Voer niet te energierijk; rust en herstel komen dan in het gedrang.

Gezondheid

De optimale conditie (BCS, Body Condition Score) gedurende de droogstand ligt op 3,5 punt. Zo heeft de koe voldoende buffer om de aankomende negatieve energiebalans op te vangen. Verder is het van belang dat de boxen zijn aangepast op deze ‘bredere’ koeien. Een breedte van 1,25 meter is gewenst. De koe zal meer gaan liggen en rust is het beste voor de koe.

Aandachtspunten:

 • Bekap de koe voor het droogzetten. Kreupele koeien bereiken nooit de gewenste voeropname.
 • Stem de droogzetters af op het celgetal van de koe, eventueel in overleg met jouw dierenarts.
 • Plaats de koe twee weken voor het afkalven in een ruim strohok. Zo kan ze goed en veel liggen. Het ontlast tevens de klauwen.
 • Voorkom stress: vermijd rantsoenwisselingen en temperaturen boven de 25°C.

Advies lengte droogstand

 • Winter: MK 6 weken, VZ 7 weken
 • Zomer: MK 7 weken, VZ 6 weken 

Afkalven

De dagen rond het afkalven vormen de kritieke periode voor de koe.

Aandachtspunten:

 • Houd de voeropname op peil: zorg voor fris en smakelijk voer.
 • Meet na het afkalven de temperatuur van de koe. De temperatuur mag niet meer dan een halve graad afwijken van 38,4°C. Let tevens op de herkauwactiviteit.
 • Doe bij koud weer een koedek op.
 • Zorg voor een pijnstiller bij zwaar afkalven.
 • Na het afkalven moet de koe 40 liter vocht opnemen. Dit kan met FOS Reviva of drench.
 • Dien zo nodig Farm-O-San Pro-Keto toe. 
 • Haal het kalf direct weg bij de koe en leg het even op het voer. Zo associeert de koe de voerplek met het kalf. Dit stimuleert de koe om te vreten.
 • Melk de koe volledig uit en verstrek het kalf binnen een uur 4 liter biest.

Droogstandscheck

Voor een goede droogstandsaanpak heeft AR de droogstandscheck ontwikkeld. De droogstand wordt op een kritische manier onder de loep genomen en je krijgt concrete verbeterpunten voor jouw bedrijf. 

Bedrijfsscan

Heb je het idee dat de opstartfase beter kan? Laat je gegevens achter via het contactformulier of neem contact op met een van onze specialisten. De rundvee specialisten van AR kunnen in samenwerking met jouw dierenarts een bedrijfsscan maken om de ‘onzichtbare problemen’ aan het licht te brengen en hier een gepaste oplossing voor te bieden. 

Meer informatie?

Onze specialisten melkvee

Onze specialisten staan voor je klaar en komen graag een kijkje bij je nemen. Tijdens bedrijfsbegeleiding en stalbezoek nemen onze specialisten het rantsoen en de resultaten met je door en wordt gekeken naar mogelijke verbeteringen.

Arjan Blom
Specialist rundvee
Foto Arjan Blom
Foto Arjan Blom
Contact met
Arjan Blom
Specialist rundvee
Coen van Sterkenburg
Specialist rundvee & ruwvoerteelt
Foto Coen van Sterkenburg
Foto Coen van Sterkenburg
Contact met
Coen van Sterkenburg
Specialist rundvee & ruwvoerteelt
Dirk Italiaander
Verkoopleider herkauwers
Foto Dirk Italiaander
Foto Dirk Italiaander
Contact met
Dirk Italiaander
Verkoopleider herkauwers
Onze specialisten
Arjan