Ruwvoertelers Peter en Manuela van Beest

Door regelgeving en krappe bemestingsnormen wordt het kijken naar bodemmonsters en de inzet van de juiste mengsels steeds belangrijker. Peter en Manuela van Beest delen hun ervaringen met de Extra-grasmengsels van AR en de grasteelt.

Kennismaken met het bedrijf ‘De Betuwse weide’

Peter en Manuela van Beest hebben een melkveebedrijf met 150 koeien, 100 stuks jongvee en 170 fokschapen in het Betuwse Lienden. Samen met hun 3 zoons Jelle, Sven en Rinse doen ze alle landwerkzaamheden zelf. Ze hebben in totaal 65 ha grasland in gebruik. Naast de 2 Lely melkrobots melken werken ze sinds mei 2023 met een Lely Vector automatisch voersysteem, dit voor een stuk arbeidsgemak en een hogere voerefficiëntie.

Hoe kwamen jullie in aanraking met de AR Extra-grasmengsels?

Peter vertelt: "Toen onze adviseur Willine van Deuveren-Brouwer bij AR ging werken ben ik met haar meegegaan en via haar kwam ik met het AR-graspakket in aanraking. Samen hebben we de grasfolder nauwkeurig doorgespit. Het was voor mij altijd al een sport om het juiste mengsel te vinden. Toevallig bleek AR over het meest complete mengsel te beschikken en dat heb ik dus uitgezaaid. Dit bevalt nu al een paar jaar heel goed en ondertussen heb ik al meerdere mengsels uit het Extra-pakket gezaaid."

Tussen de grasmengsels zit veel verschil. Het is belangrijk om niet alleen te kijken naar de opbrengst maar ook naar de kwaliteit en de roestindex.
Peter van Beest

Waarom kiezen jullie voor de Extra-grasmengsels?

"De Extra-grasmengsels van AR hebben een goede opbrengst, smakelijkheid en kroonroestresistentie. Een groot voordeel vind ik dat AR zelf de mengsels samenstelt en zo kan inspelen op de wensen van de klanten. Zo hebben ze een aantal jaar geleden een mengsel gemaakt zonder Timothee. Timothee schiet nog wel eens door waardoor je er stengels in krijgt. Ook vind ik dat Timothee qua kwaliteit niet kan tippen aan de Engelse raaigrassen."

Waar let je op bij de keuze van een grasmengsel?

"Als eerste kijk ik naar de opbrengst maar daarnaast ook naar de gebruikseigenschappen zoals kroonroest. Door het zomerstalvoeren is het van belang om ook in de herfst vers gras te hebben. De wintervastheid vind ik ook belangrijk omdat dit invloed heeft op de dichtheid van de grasmat en dus op de onkruiddruk. Ik kijk ook altijd welke rassen er in het mengsel zitten. Bij andere mengsels zie ik nog wel eens dat ze een percentage goede rassen bevatten maar ook meerdere mindere rassen."

Wat zijn je ervaringen met de Extra-grasmengsels?

"Het is goed en fris gras, met een mooie opbrengst. Ik heb beduidend minder roest in de percelen met de AR-mengsels dan in de oudere percelen. Het gras is smakelijk voor de koeien, maar ook voor de schapen. Nieuw ingezaaid weiland beweid ik namelijk de eerste keer vaak met schapen. Dit bevordert de uitstoeling en zorgt ervoor dat het gras mooi aangedrukt wordt. Door ieder jaar een perceel te vernieuwen hou je de kosten in de hand en realiseer je de de meeste opbrengst en de beste smakelijkheid."

Wat is belangrijk voor een goede grasteelt?

"Weinig onkruid, goede bemesting en nauwkeurige mollenbestrijding zodat je weinig grond in de kuil krijgt. Verder is het belangrijk om de machines goed af te stellen. Daarnaast bekijk ik ook de grondmonsters om te zien of er eventueel nog wat sporenelementen of kali toegediend moeten worden. Samen met Willine loop ik ieder voor- en najaar alle percelen rond. In het voorjaar kijken we de onkruiden bestreden moeten worden en hoe het perceel opkomt dat we in het najaar hebben ingezaaid. In het najaar kijken we welk perceel er aan vervanging toe is en waar eventueel nog een onkruidbestrijding toegepast moet worden of doorgezaaid moet worden. Zo zorg je ervoor dat je goede opbrengsten blijft halen maar ook een goede voederwaarde. Dit zorgt er weer voor dat je krachtvoer kunt besparen door kwalitatief goed ruwvoer."

Hoe zorg je voor meer eiwit in het gras?

"We doen aan zomerstalvoeren in de herfst, dit om zoveel mogelijk eiwit uit herfstgras te benutten. Sinds 2017 zaaien we ook klaver in, dit om meer eiwit in het gras te krijgen en ook om efficiënter met het stikstof om te gaan. Zeker nu je een steeds lagere norm krijgt en ook in de omgangen langs de sloten niet meer mag bemesten wordt dit steeds belangrijker. Drie jaar geleden hebben we een nieuwe doorzaaimachine gekocht, een Güttler greenmaster. Op deze manier kunnen we doorzaaien wanneer dit nodig is en het land het toelaat en zijn we niet afhankelijk van een loonwerker. Daarnaast dunnen wij de mest aan met water zodat je een betere beschikbaarheid hebt van de mest voor het gras. Ik denk dat hier veel te mee te winnen is."

Wat zou je collega-boeren adviseren?

"Controleer ieder jaar je percelen. Door je grasland te vernieuwen hou je de opbrengst en smakelijkheid op peil. Met kwalitatief goed ruwvoer kun je besparen in je krachtvoerkosten en uiteindelijk is de waarde van de grond veel te hoog om deze te verwaarlozen. Tussen de grasmengsels zit veel verschil. Het is belangrijk om niet alleen te kijken naar de opbrengst maar ook naar de kwaliteit en de roestindex."